artikel

Sociale partners op één lijn

Veilig werken

Walter Baardemans legt in het maartnummer van vakblad Arbo>> het SER-advies onder de loep. Onder meer Ton Hokken van LTO Nederland en FNV-bestuurder Leo Hartveld lichten toe waarom dit akkoord volgens hen belangrijk is. Hoe zorgt dit akkoord voor verbeteringen op het gebied van de thema’s grenswaarden, bedrijfsgezondheidszorg en toezicht en handhaving?

 

Lees het volledige artikel in vakblad Arbo>>, maart 2013.

Reageer op dit artikel