artikel

Gedoe in de polder

Veilig werken

Onder de Haagse polderkaasstolp woedt een discussie over een herinrichting van het stelsel voor arbodienstverlening, ook wel arbeidsgerelateerde zorg genoemd. Er is behoefte aan meer kennis van de factor arbeid in de reguliere zorg.

Dat schrijven Bas Tomassen en Ron Vonk in het aprilnummer van vakblad Arbo. Bas Tomassen is  algemeen directeur van Ergatis en gespecialiseerd in de vormgeving van arbeidsgerelateerde zorg voor grote werkgevers, sectoren en verzekeraars. Ron Vonk is vanuit het ministerie van SZW direct betrokken geweest bij de herinrichting van het huidige stelsel voor arbodienstverlening en is nu actief als manager kenniscentrum bij de sectorale voorziening Gezond Transport.
De huidige discussie bij de Sociaal Economische Raad (SER) gaat over de vraag of de bedrijfsarts bij de werkgever moet werken, bij de huisarts/het gezondheidscentrum of in het ziekenhuis. Los daarvan is het belangrijk om na te denken over het verbinden van kennis over belasting en belastbaarheid met beroepen, bedrijven en sectoren, de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. Het gaat om de bescherming en ontwikkeling van arbeidsvermogen en om de beheersing van de instroom, doorstroom en uitstroom van benutbare arbeidscapaciteit en het daaraan verbonden beroep op collectief gefinancierde inkomensvoorzieningen.

De bedrijfsarts is een in preventie geschoolde sociaal-geneeskundige en als zodanig bij uitstek de medicus die weet welk werk gezond maakt en houdt. Dit in tegenstelling tot de op ziekte en genezing gerichte huisarts en specialist. Daarnaast is de bedrijfsarts individu- en contextgericht. Juist deze kennis en orientatie zijn essentieel in de komende jaren waarin duurzame inzetbaarheid van strategisch belang wordt voor de overheid en arbeidsorganisaties. Dus moeten we voorkomen dat de bedrijfsarts wordt teruggeplaatst in de context van ziektedokter en zijn taken daarmee doorgeschoven naar de curatieve sector.

Werkgevers zoeken vanuit HR/talentmanagement waarborgen om een gekwalificeerde instroom te bewerkstelligen en uitval te voorkomen. Zij zoeken daarbij een ‘vertrouwde’ adviseur. Goed opgeleide en geregistreerde artsen voor arbeid en gezondheid (bedrijfs- en verzekeringsartsen) – al dan niet in loondienst van een arbodienst – zitten op rozen. Mits zij goed bekend zijn met het bedrijf, de arbeidsomstandigheden en de specifieke arbeidsbelasting in de verschillende functies. Daarbij is van de bedrijfsarts een actieve houding gewenst in de samenwerking met behandelaars als huisarts en medisch specialist. Omgekeerd mag de bedrijfsarts van behandelaars verwachten dat ze hem adequaat informeren over hun patiënt.

Reageer op dit artikel