artikel

Taal en veilig werk

Veilig werken

Taalproblemen krijgen in de branches steeds meer aandacht. In de chemische industrie is het uitgezocht: 5 a 10 procent van de ongevallen heeft taalproblemen als oorzaak.

Taalproblemen maken het lastiger om te werken met schriftelijke of mondelinge instructies, procedures te volgen en goed overleg te voeren, met als gevolg een verminderde veiligheid en ongevallen. Werknemers moeten het werk uitvoeren volgens de instructies en voorlichting van de werkgever. De belangrijkste veiligheidsrisico’s bij taalproblemen blijken misverstanden, afwijken van instructies, onbekend zijn met de situatie, handelingen overslaan en in oude gewoonten terugvallen.

Pro-actief

Bij zowel werkgevers als werknemers zijn er factoren aan te wijzen die een pro-actieve aanpak van taalproblemen in de weg kunnen staan. Een goed personeelsmanagement is hier essentieel. Werknemers lopen tenslotte niet te koop met hun beperkte taalvaardigheid, hun baan verliezen is wel het laatste wat ze willen. Een pro-actieve aanpak van taalvaardigheid levert eerder geld op dan dat het geld kost. Werknemers werken niet alleen veiliger, ze veroorzaken ook minder productieschade als ze de gesproken en geschreven taal beter beheersen en de instructies beter kunnen volgen. Bovendien zijn ze flexibeler inzetbaar en staan ze meer open voor bijscholing.

Registratie

Als het toch fout gaat, is het van groot belang om van het incident te leren en herhaling te voorkomen. Incidenten kosten geld, houden de productie op en er raken mensen gewond. Goed registreren van datum, plaats, oorzaak en andere gegevens is daarbij noodzakelijk.

Onderscheid

Nog maar weinig bedrijven maken ook onderscheid naar taalproblemen, vaak komen dat soort incidenten in de rubriek ‘overige’ terecht. Dat onderscheid wel maken, zou de mogelijkheid scheppen taalproblemen als oorzaak systematisch terug te dringen.

Handreiking

Op 18 april 2014 publiceerde de Stichting van de Arbeid een nieuwe, door TNO ontwikkelde ‘Handreiking Taal en Veiligheidsrisico’s’. Dit is een handig hulpmiddel bij het herkennen en inventariseren van gevaren door taalproblemen, het beoordelen van de risico’s en het kiezen van de juiste maatregelen. Het gaat daarbij om de meertalige werkvloer, het veilig omgaan met laaggeletterde werknemers en het schrijven van begrijpelijke instructies. De inhoud is te gebruiken bij het opstellen van een RI&E in verschillende sectoren en branches. De handreiking bevat een groot aantal praktijkvoorbeelden.

> Dit is een fragment uit het artikel ‘Taal en veilig werk’ dat is gepubliceerd in het juninummer 2014 van Vakblad Arbo.

Reageer op dit artikel