artikel

Glaasje op, laat je varen

Veilig werken

Stena Line wil het alcoholbeleid wijzigen voor personeel tijdens diensttijd. De OR stemt niet toe. Wat doet de kantonrechter?

Glaasje op, laat je varen

Stena Line BV is onderdeel van de Stena Line Group. In de arbeidsvoorwaarden voor al het personeel staat dat tijdens diensttijd een alcoholniveau van 40 mg/100 m1 in het bloed is toegestaan. Op 3 maart 2014 vraagt Stena Line de OR om in te stemmen met een wijziging van het alcoholbeleid. Die houdt in dat het toegestane alcoholniveau tijdens diensttijd nihil moet zijn en de zeevarenden in hun rusttijd geen alcohol aan boord mogen nuttigen. De OR onthoudt zijn instemming. Daarop vraagt Stena Line de kantonrechter om vervangende toestemming.

Nederlandse vlag

De kantonrechter stelt vast dat op 35 van de 39 vaartuigen van de Stena Line Group al een algeheel alcoholverbod geldt en dat een uitzondering is gemaakt voor de onder de Nederlandse vlag varende vaartuigen. De wens van de moedermaatschappij om in de gehele onderneming een volledig alcoholverbod in te voeren, is dan ook een belangrijk argument voor het huidige verzoek.

Niet uitwisselbaar

De kantonrechter acht dit argument onvoldoende zwaarwegend. Het bestaan van verschillende arbeidsvoorwaarden is nu eenmaal het gevolg van het varen onder verschillende vlaggen. Bovendien is het personeel op de Nederlandse vaartuigen niet uitwisselbaar met het personeel van andere schepen. Het argument van Stena Line dat behoud van haar goede naam voor haar belangrijk is, is evenmin doorslaggevend. Verder heeft Stena Line onvoldoende weersproken dat het huidige beleid adequaat is en dat er geen noemenswaardige problemen of klachten zijn.

Inbreuk op privéleven

Voor zover het zero tolerance-beleid de veiligheid aan boord bevordert, geldt dat daartegenover relevante belangen van het personeel staan. Het wordt de meerderheid van hen gedurende vijf tot zes maanden verboden om alcohol te nuttigen, ook tijdens hun (doorgaans korte) rusttijd aan de wal. Dit betekent een inbreuk op hun privéleven. Daarnaast hanteert Stena Line al een lager toelaatbaar percentage dan de Nederlandse en de internationale wetgeving. Ten slotte brengt een nul procent-grens het risico van stiekem drinken met zich mee. Een verdere beperking van alcoholgebruik is ook mogelijk door aanpassing van de roosters van de zeevarenden die vijf tot zes maanden op zee zijn. De kantonrechter weigert de gevraagde toestemming.

 

Bron: Kantonrechter Rechtbank Rotterdam zp R’dam, 14 oktober 2014, JAR 105, 86
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> Bijblijven op het gebied van jurisprudentie? Kom naar de Arbo Wetgeving & Actualiteitendag op 12 november.

Reageer op dit artikel