artikel

Vallen winterbanden onder zorgplicht?

Veilig werken

Moet een werkgever een dienstauto in de wintermaanden uitrusten met winterbanden? De Centrale Raad van Beroep spreekt zich uit over de zorgplicht van het ministerie van Defensie.

Vallen winterbanden onder zorgplicht?

Een adjudant-onderofficier krijgt tijdens een dienstreis met een civiele dienstauto een ongeval bij het inhalen van een vrachtwagen op een door sneeuw gladde snelweg. De auto raakt in een slip, slaat over de kop en komt daarna op de wielen tot stilstand.

Oorsuizingen

Na het ongeluk is een post-whiplashsyndroom graad 2 vastgesteld. Het slachtoffer heeft last van oorsuizingen. Het ongeval is aangemerkt als bedrijfsongeval, maar de militair stelt de minister van Defensie aansprakelijk voor de geleden en nog te lijden schade. Hij vindt dat de minister zijn zorgplicht heeft geschonden door de dienstauto niet uit te rusten met winterbanden. Bezwaar en beroep worden verworpen.

Zorgplicht

In hoger beroep oordeelt de Centrale Raad van Beroep als volgt. Volgens vaste rechtspraak heeft het bestuursorgaan tegenover de ambtenaar een zorgplicht. Dat betekent dat de werkzaamheden zo moeten worden ingericht als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de ambtenaar in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. De ambtenaar heeft recht op vergoeding van deze schade, behalve als het bestuursorgaan aantoont dat het zijn zorgplicht is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de ambtenaar.

Winterbanden

Anders dan de militair betoogt, strekt de zorgplicht van de minister niet zover dat hij elke in gebruik zijnde dienstauto in de winter moet voorzien van winterbanden. Wel kunnen de weersomstandigheden soms zodanig zijn dat de minister in strijd met zijn zorgplicht handelt als hij geen maatregelen treft om te voorkomen dat medewerkers gebruikmaken van dienstauto’s zonder winterbanden.

Onveilig

De weersomstandigheden waren op de dag van het ongeluk niet zodanig dat de minister in strijd met zijn zorgplicht heeft gehandeld door de militair te laten rijden in een dienstauto die geen winterbanden had. De militair heeft niet aannemelijk gemaakt dat de dienstauto door het ontbreken van winterbanden buiten de rijbaan is geraakt. Ook verder is niet gebleken dat de dienstauto onveilig was. De Centrale Raad van Beroep verwerpt het hoger beroep.

 

Bron: Centrale Raad van Beroep, 20 augustus 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:2819
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> TIP! Meer weten over veilig werken in de winter? DOWNLOAD de GRATIS whitepaper Werken in de winter.

Reageer op dit artikel