artikel

List en bedrog in de gevangenis

Veilig werken

Een beveiliger bij de DJI verlaagt zich tot een wisseltruc met een wijnfles om aan te tonen dat hij niet heeft gedronken. Houden zijn leugens stand?

List en bedrog in de gevangenis

Een man werkt sinds april 2007 bij de Dienst Justitiële Inrichtingen als beveiliger in een Penitentiaire Inrichting. Op 1 en 2 januari 2015 komen meldingen binnen over de nachtdienst tijdens de jaarwisseling. De beveiliger zou tijdens oud en nieuw een fles drank met alcohol hebben meegenomen en genuttigd.

Ontslag wegens ernstig plichtsverzuim

De teamleider heeft alle betrokken medewerkers, inclusief de beveiliger, verzocht een schriftelijke verklaring te geven van de gebeurtenissen. De beveiliger stuurt op 2 januari een mail en er volgt direct een gesprek met de teamleider en vestigingsdirecteur. Die geeft opdracht voor een intern onderzoek aan de afdeling Veiligheid. In afwachting van het resultaat wordt de beveiliger de toegang tot de inrichting ontzegd. In februari 2015 volgt wegens ernstig plichtverzuim de disciplinaire straf van ontslag. Bezwaar en beroep zijn vergeefs, de beveiliger stapt naar de Centrale Raad van Beroep.

Bevatte ‘de fles’ nu wel of geen alcohol?

Volgens de Raad staat vast dat de beveiliger een fles mousserende wijn van 6 procent alcohol heeft meegenomen en daarvan op 1 januari 2015 tijdens de nachtdienst heeft gedronken. Op 2 januari heeft hij, in strijd met de waarheid, de teamleider gemaild dat hij dit vooraf met de vestigingsdirectie had besproken. Voorafgaand aan het daaropvolgende gesprek heeft hij bij de slijter een fles mousserende wijn zonder alcohol gekocht, die leeggegoten en in zijn auto gelegd. Tijdens het gesprek heeft hij verklaard dat de fles die hij op 31 januari 2014 had meegenomen, geen alcohol bevatte. Hij heeft toen een lege fles alcoholvrije wijn overhandigd en gezegd dat dit de meegebrachte fles was. Op de zitting heeft hij aan de Raad verklaard dat hij dit deed om zo “de angel eruit te halen”.

Ontslag niet onevenredig aan plichtsverzuim

Ook voorafgaand aan het horen door de vestigingsdirecteur en het hoofd Veiligheid op 26 januari 2015 heeft hij een schriftelijke verklaring afgegeven, waarin onder meer stond dat de meegebrachte fles geen alcohol bevatte. Pas tijdens het horen heeft hij erkend dat de drank wel alcoholhoudend was. De minister verwijt de beveiliger niet alleen dat hij alcohol heeft meegenomen en genuttigd, maar ook dat hij diverse leugens heeft verteld. Gelet op de aard en ernst van de gedragingen en de eisen van betrouwbaarheid en integriteit, is het ontslag niet onevenredig aan de ernst van het plichtsverzuim. Het beroep wordt verworpen. Van een feestelijke stemming zal niet veel over zijn.

 

Bron: Centrale Raad van Beroep, 26 januari 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:298
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> Tip: bijblijven met jurisprudentie en de gewijzigde Arbowet? Kom naar de Arbo Actualiteitendag.

Reageer op dit artikel