artikel

Brandschoon, werkgever aansprakelijk?

Veilig werken

Een servicemonteur loopt brandwonden op bij gebruik van een handslijpmachine op een met Ecosol ontvet oppervlak. De toedracht is onduidelijk en hij wacht lang met zijn schadeclaim. Is de werkgever alsnog aansprakelijk?

Brandschoon, werkgever aansprakelijk?

De monteur demonteert en reinigt in oktober 2012 een wormkast van een hydraulische kraan. Na gedeeltelijke demontage heeft hij de wormkast handmatig gereinigd in een ontvetbak met de reinigingsvloeistof Ecosol.

Werknemer stelt werkgever aansprakelijk voor schade

Na het droogblazen wil hij de kast verder demonteren maar dat lukt niet zomaar. Na overleg met de chef van de werkplaats probeert hij met een handslijpmachine de naaf van de wormkast los te maken. Tijdens het slijpen ontstaat brand. De werknemer loopt brandwonden op aan zijn linkerhand en -onderarm. De Inspectie SZW kan de toedracht niet exact vaststellen. Zij legt de werkgever een boete op van 9.000 euro wegens overtreding van art. 4.6 Arbobesluit: het gevaar van het werken met ontvlambare stoffen is niet zoveel mogelijk vermeden. De werknemer verzoekt de rechter in een deelgeschilprocedure de werkgever aansprakelijk te stellen voor zijn schade.

Werknemer hoeft precieze toedracht niet aan te tonen

De kantonrechter constateert dat de werknemer bijna tweeënhalf jaar heeft gewacht met het indienen van de claim. Maar na uitvoerige afweging van de belangen oordeelt de rechter dat de klacht tijdig is ingediend (art. 6:89 BW). Met betrekking tot de aansprakelijkheid mag op grond van art. 7:658 BW van de werknemer worden verlangd dat hij stelt en zo nodig bewijst dat hij in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade heeft opgelopen. Maar hij hoeft niet de precieze toedracht aan te tonen. Verder schept de zorgplicht geen absolute waarborg tegen arbeidsongevallen. Maar gezien de ruime strekking van het artikel wordt niet snel aangenomen dat de werkgever daaraan heeft voldaan.

Niet verwijderd gehouden van ontstekingsbronnen

Volgens het productinformatieblad moet Ecosol weg worden gehouden van ontstekingsbronnen. Het boeterapport van de Inspectie SZW vermeldt dat er waarschijnlijk wat van het middel op de overall van de werknemer is gekomen. Tijdens het slijpen hebben hete metaaldeeltjes als ontstekingsbron gediend. In strijd met de voorschriften op het productinformatieblad is het schoonmaakmiddel dus niet verwijderd gehouden van ontstekingsbronnen, te weten de bij het slijpen vrijkomende vonken. Dat slijpen is gedaan na overleg met de chef.

De werknemer zou zijn geïnstrueerd om een schone overall aan te trekken. De werknemer ontkent dit en heeft – onweersproken – aangevoerd dat dit ook niet uitvoerbaar was. Er waren per persoon vijf overalls per week beschikbaar, voor iedere dag één. Het was niet mogelijk om tussendoor op één dag een schone overall aan te trekken. De werkgever is aansprakelijk.

 

Bron: Kantonrechter Utrecht, 12 april 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:2008
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> Tip: bijblijven met jurisprudentie en de gewijzigde Arbowet? Kom naar de Arbo Actualiteitendag.

Reageer op dit artikel