artikel

Misdraging in de sociale werkplaats

Veilig werken

Kun je het een werknemer met een WSW-indicatie kwalijk nemen dat hij uit onmacht agressief reageert? Misschien niet. Maar de vele incidenten tasten wel het gevoel van veiligheid aan in de sociale werkplaats.

Misdraging in de sociale werkplaats

De thans 57 jarige X werkt met een WSW-indicatie sinds 1979 bij de voorganger van Stroomopwaarts. Dit is een samenwerkingsverband van drie gemeentes in het kader van de uitvoering van de Participatiewet. Daaronder valt mede een sociale werkplaats.

Machteloosheid resulteert in agressieve reacties

Uit diagnostisch onderzoek medio 2012 blijkt dat X moeite heeft om gevoelens en gedachten onder woorden te brengen. Daardoor kan hij zich in gesprekken moeilijk staande houden. Zijn machteloosheid resulteert in primitieve – agressieve – reacties. De laatste anderhalf jaar zijn er veel incidenten geweest in de sociale werkplaats. Het dieptepunt was een handgemeen met een verstandelijk beperkte collega. Stroomopwaarts verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Voldoende is gebleken waar en waarom het spaak loopt

De kantonrechter gaat ervan uit dat de door Stroomopwaarts beschreven incidenten hebben plaatsgevonden. Er is enige discussie over details, maar de kern van de gebeurtenissen en zijn betrokkenheid heeft X niet betwist. Hij heeft ook niet ontkend dat hij discriminerende opmerkingen heeft gemaakt en bij het handgemeen heeft geslagen. Daarom loopt de kantonrechter niet alle individuele incidenten op detailniveau langs. Voldoende is gebleken waar en waarom het tussen partijen spaak loopt.

> LEES OOK: Je collega een blind varken noemen, mag dat?

X’s gedrag beïnvloedt sfeer en gevoel van veiligheid

Een werkgever in de sociale werkplaats moet mensen met een beperking een veilige werkplek bieden. Stroomopwaarts heeft steeds op de incidenten gereageerd. Maar het is niet gelukt om het gedrag van X zo te beïnvloeden dat voor zijn collega’s een veilige en fijne werkplek bestond. Dit los van het feit dat X ook zelf beperkingen heeft, waardoor zijn gedrag hem niet of minder kan worden toegerekend.

> LEES OOK: Het wat & hoe van veilig en gezond werken

Geen verwijtbaar handelen, wel verstoorde arbeidsverhouding

Feit blijft dat zijn gedrag van invloed is op de sfeer op de werkvloer en het gevoel van veiligheid van zijn collega’s. Dat geeft de doorslag. Gezien de specifieke beperkingen van X is geen sprake van (ernstig) verwijtbaar handelen, maar wel van een verstoorde arbeidsverhouding. Het verzoek tot ontbinding wordt toegewezen onder toekenning van een transitievergoeding.

 

Bron: Kantonrechter Rotterdam, 8 september 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:7996
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> Tip: bijblijven met jurisprudentie en de Arbowet? Kom naar de Arbo Actualiteitendag.

Reageer op dit artikel