artikel

Wie is aansprakelijk voor ongeval met natronloog?

Veilig werken

Een monteur wordt praktisch blind doordat hij natronloog in zijn ogen krijgt tijdens een reparatie. Wie is aansprakelijk voor de schade? De werkgever van de monteur? Het bedrijf Jansen BV dat de monteur liet klussen aan een ondeugdelijke proefopstelling? Of ligt de schuld deels bij de monteur zelf?

Wie is aansprakelijk voor ongeval met natronloog?

Jansen BV houdt zich bezig met ontlakken en reinigen van metalen producten met stoffen als natronloog en zoutzuur. In een proefopstelling transporteert een membraanpomp (maximale druk circa 6 bar) natronloog van 33% naar een leidingnet. De slangen zitten vast met slangklemmen.

Natriumloog spuit in ogen van monteur

Vrijdagmiddag laat raakt de pompt defect. Die is een dag eerder geleverd en de leverancier stuurt een monteur. Die monteur ziet dat een van de persslangen is omtrokken met een tiewrap en dat er een knak in de slang zit. Hij maakt de tiewrap los met een schroevendraaier. Terwijl hij dit doet, strekt de slang zich plotseling en schiet los. De natronloog komt met kracht uit de leiding en raakt hem in beide ogen. De monteur raakt aan zijn rechteroog volledig blind, aan zijn linkeroog gedeeltelijk. De Inspectie SZW stelt overtreding van artikel 4.1c, 1e lid Arbobesluit vast.

De monteur stelt zijn werkgever aansprakelijk. Diens verzekeraar claimt de schade bij de verzekeraar van Jansen BV. Die erkent aansprakelijkheid, maar vindt dat sprake is van 50 procent eigen schuld van de monteur.

Hof acht Jansen BV aansprakelijk voor onrechtmatige daad

Het hof volgt de werkgever niet in het betoog dat Jansen aansprakelijk is op grond van art. 7:658 lid 4 BW. Er was geen sprake van werkzaamheden in de uitoefening van het bedrijf. Onderhoud en reparatie van de pomp vereisten specifieke expertise. Die ontbrak bij Jansen. Dat die zelf wel de proefopstelling kon maken, maakt dit niet anders. De kwaliteit van die opstelling staat hier immers niet ter discussie. Maar Jansen is volgens het hof wel aansprakelijk voor de schade op grond van art. 6:162 BW, de onrechtmatige daad.

> LEES OOK: Val over varkensrug geen fout gemeente

Kelderluikcriteria: er was sprake van gevaarzettend gedrag

Het hof hanteert daarbij de zogenoemde kelderluikcriteria. Er was sprake van gevaarzettend gedrag. Jansen had zelf een proefopstelling gemaakt, hoewel de monteur had geadviseerd dit door zijn bedrijf te laten doen. De materialen waren niet goed op elkaar afgestemd. Ook was de met tiewrap omtrokken persslang bij de aanleg te kort gemaakt. Verder ontbraken drukmeters, zodat men niet kon zien of er druk op de slangen stond. Volgens het hof is de schade grotendeels voor rekening van Jansen. Die heeft zelf een proefopstelling gemaakt, hoewel de kennis daarvoor ontbrak.

> TIP: Meer over de kelderluikcriteria in de gratis whitepaper Top 5 Arbojurisprudentie

Eigen schuld monteur (art. 6: 101 BW) in verhouding beperkt

Vervolgens is de monteur erbij geroepen om een storing te verhelpen. Tijdens de reparatie is de man alleen gelaten in de loods. Ook heeft Jansen verzuimd hem te vertellen dat er natronloog was gebruikt en dat de leiding niet was gespoeld. Daarmee is de eigen schuld van de monteur (art. 6: 101 BW) in verhouding beperkt. Want hij heeft zich wel gerealiseerd dat de situatie gevaarlijk was. Maar hij heeft een inschattingsfout gemaakt door te denken dat hij de knak uit de slang kon halen door de tiewrap los te maken. Het hof verklaart dat Jansen en de werkgever in de verhouding 90 procent – 10 procent moeten bijdragen in de schade als gevolg van het ongeval.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 13 maart 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1097
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

Reageer op dit artikel