blog

Herdenking

Veilig werken

De Memorial Day werd in Canada al in 1989 officieel verklaard tot de dag om deze slachtoffers te herdenken. En de dag kreeg een internationaal karakter toen een vakbondsdelegatie in 1996 bij de Verenigde Naties in New York aandacht vroeg voor het recht op Goed Werk. Volgens de International Labour Organisation  (ILO) sterven er jaarlijks meer dan 2 miljoen werknemers door ongelukken en arbeidsgerelateerde ziekten.

Herdenking

Ook gebeuren er 270 miljoen ongelukken op het werk en sterven er 440.000 werknemers door blootstelling aan chemische stoffen. Blootstelling aan asbest zou jaarlijks leiden tot zo’n 100.000 doden.

Werk leidt daarmee wereldwijd tot meer doden dan oorlog. Elke vijftien seconden sterft ergens op de aardbol een werknemer als gevolg van zijn werk. Dat zijn er meer dan zesduizend per dag. En dan doelen we niet alleen op ernstige gebeurtenissen zoals onlangs in Bangladesh, waar een fabrieksgebouw van acht verdiepingen instortte met
bijna honderd doden als gevolg. Ook in Nederland gaat het om forse aantallen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat tussen 1996 en 2011 bijna twaalfhonderd mensen op hun werk om het leven zijn gekomen, van wie 380 in de bouw, dat daarmee met stip de gevaarlijkste werkplek kan worden genoemd. Maar
behalve de bouw blijken ook de landbouw en visserij gevaarlijke werkplekken. Daar ging het bij elkaar in dezelfde periode om 238 slachtoffers, 20 procent van het totaal. In de industrie kwamen 222 mensen om het leven (18,7 procent) tussen 1996 en 2011.

 

Om dat trieste feit te gedenken hangt elk jaar op 28 april de vlag halfstok bij de FNV. Dan gedenkt de vakbeweging wereldwijd de werknemers die zijn gestorven als gevolg van hun werk. Workers Memorial Day is echter meer dan alleen een gedenkdag. Het is ook een gelegenheid waarbij de vakbeweging vraagt om in actie te komen voor betere arbeidsomstandigheden. Het gaat dan niet alleen om directe schade door een arbeidsongeval, maar ook de – soms dodelijke – gevolgen van beroepsziekten. Zo presenteerde de FNV drie jaar geleden een onderzoek waaruit bleek dat in Nederland elk jaar zo’n 2500 werknemers sterven door een beroepsziekte of bedrijfsongeval. Dat is meer dan drie keer zoveel als het aantal dodelijke verkeersslachtoffers. Toch wel iets om bij stil te staan!

 

Maar gebeurt dat ook? Bij mijn weten nauwelijks. En dit jaar valt 28 april ook nog eens op een zondag, een dag waarop we doorgaans geen festiviteiten vieren of herdenkingen laten doorgaan. Alleen een enkele bij de FNV aangesloten bond, zoals de FNV Bouw (regio Zuid West) riep op tot een demonstratie bij een monument in Katendrecht op zondagavond om 18.00 uur. Van overheidswege heb ik niets gehoord, daar was men vrees ik veel te druk met de inhuldigingsfestiviteiten. Maar ook in vorige jaren heeft deze dag geen gevoelens losgemaakt bij bestuurders of werkgevers. Het zou tijd worden, dat ook zij eens iets gaan doen aan de herdenking – of beter nog: werken aan veilige werkomstandigheden. Daar kan kennelijk nog wel wat aan verbeterd worden!

 

Rob Poort
www.bureaupoort.nl

Reageer op dit artikel