blog

Veiligheid in slogans

Veilig werken

De slogan ‘Veiligheid is punt 1’ werd en wordt nog vaak gebruikt bij bedrijven die veiligheid ‘hoog in het vaandel hebben staan’.

Veiligheid in slogans

Of ‘geen concessies’ doen aan de veiligheid. Of stellen, dat ‘veiligheid voor alles’ gaat. En zo zijn er nog wel wat slogans en kreten die te pas, maar naar ik vrees ook vaak te onpas, worden gehanteerd om te laten zien, dat we met ‘zijn allen’ aan de veiligheid doen. Maar het wordt lastiger als het mis gaat en er een ongeval of andere calamiteit optreedt. Want laten we wel wezen: het is een illusie dat dit nooit zal gebeuren.

Klokkenluider

De vraag is dan alleen hoe betrokkenen daarmee omgaan. Te vaak zien we dat partijen proberen belastende feiten ‘onder de pet’ te houden. (Een uitdrukking die landelijke bekendheid kreeg bij de parlementaire opsporingsmethoden, in de 90’er jaren van de vorige eeuw gehouden in verband met de IRT-affaire, maar dat terzijde.) Soms komen dergelijke feiten aan het licht doordat een klokkenluider ze bekend maakt. Maar dat is niet zonder risico. Onderzoek van Berenschot naar de werking van de klokkenluidersregeling vorig jaar wees uit dat een derde van de klokkenluiders problemen ondervindt na zijn melding. Zij worden ontslagen, overgeplaatst , buitengesloten of anderszins fors gefrustreerd. De gemelde misstanden worden in ongeveer de helft van de gevallen niet aangepakt of opgelost. Dan is het wachten tot het mis gaat.

Ongevallen

Het gaat er dus om hoe men werkelijk met veiligheid omgaat. En daar vooral realistisch in blijft. Dat betekent onvermijdelijk dat er ongevallen zullen plaatsvinden. Om in slogantermen te blijven: waar gehakt wordt, vallen spaanders en ook de beste timmerman slaat wel eens op zijn duim. Zo kan het ook wel eens mis gaan op de werkvloer. Niet omdat de medewerker dom was of niet deed wat hem was verteld. Of een brekebeen was, eentje die nooit luistert en altijd tegensputtert. Of erger nog: iemand die zich niet hield aan de voorschriften. Of gewoon even vlug iets wilde oplossen. Negen van de tien keer gaat het wel goed. De tiende keer niet en dan is de werknemer natuurlijk fout geweest. Of ligt het niet zo eenvoudig?

Aardbevingen

De zorg voor veiligheid laat soms ook op hoog en bestuurlijk niveau veel te wensen over. Dat bleek uit het conceptrapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Het rapport verkeert nog in de inzagefase, maar medio januari lekte uit dat het ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse Aardolie Maatschappij bij de gaswinning in de provincie geen rekening hebben gehouden met de veiligheid van de inwoners. Volgens het rapport was al in 1993 duidelijk dat de gaswinning in de Groningse locaties aardbevingen zou veroorzaken. Maar de tien mensen die de beslissingen namen over de winning, hadden alleen oog voor de economische baten en zo werden kritische geluiden lange tijd genegeerd. Merkwaardig, want bij mijn weten had en heeft ook de NAM veiligheid hoog in het vaandel staan!

Rob Poort | Bureaupoort.nl

Reageer op dit artikel