blog

Kansen grijpen

Veilig werken

U herkent het vast wel. Met de ene collega heeft u meer contact dan met de andere. Dit contact kan passen in de formele blauwdruk van uw organisatie, maar dat hoeft niet.

Kansen grijpen

Het kan bijvoorbeeld een contact zijn dat u prettig vindt omdat die persoon eenzelfde soort achtergrond heeft; hij of zij is van dezelfde leeftijd, heeft een gelijksoortige ervaring of privé-omstandigheden die lijken op die van u. Met die collega’s deelt u ook kennis over uw werkzaamheden. Dat gebeurt doordat u samenwerkt, doordat u elkaar regelmatig spreekt in de koffiehoek of bij de lunch of doordat u elkaar privé ziet. U lost bepaalde problemen samen op. In feite leert u zo nog iedere dag bij en bent u blijvend aan het professionaliseren.

Informele kennisdeling

Dit ‘informele’ leren gebeurt vaak spontaan, is onzichtbaar en daardoor voor een organisatie lastig te managen, laat staan te regisseren. Toch kunt u hier als arboprofessional uw voordeel mee doen. Want stel dat u weet wie in uw organisatie een grote bijdrage leveren aan informele kennisdeling op het gebied van veilig en gezond werken? Wie hebben een brugfunctie tussen bepaalde groepjes? Of wie is feitelijk de expert op een bepaald terrein? Welke informele subgroepjes of ongewenste gesloten kringetjes zijn er? Maar ook: wie heeft weinig contacten en blijft dus verstoken van bepaalde kennis?

Informeel leren

De formele structuur van een organisatie is weer te geven in een organogram. Traditioneel kennismanagement loopt langs deze lijnen, waarbij het management bepaalt welke kennis waar binnen de organisatie formeel wordt verspreid. Maar onderzoek laat zien dat informeel leren misschien wel een grotere rol speelt. En daar wilt u natuurlijk graag op inspelen.

Onzichtbare processen

U zou dit proces graag bewust willen sturen om het kennisgebruik efficiënter te maken. Maar dan wilt u eerst meer zicht krijgen op deze informele, horizontale kennisdeling, en de informele leerrelaties tussen medewerkers in kaart brengen. Er zijn diverse methoden die kunnen helpen bij het zichtbaar maken van onzichtbare processen. Zo zijn er bepaalde ICT-tools voor analytics en is er de Sociale Netwerkanalyse (SNA): een scan die de innerlijke werking van de organisatie weergeeft. De resultaten van dergelijke scans kunnen aanleiding zijn om de formele organisatie aan te passen.

Maar waarom zou u meteen ingewikkeld doen? Misschien moet u de suggestie van Miriam Notten in Vakblad Arbo 11-2015 eerst eens volgen: neem een vel papier en maak een tekening van ‘hoe de hazen in uw organisatie lopen’. En grijp dan de kansen die daar ongetwijfeld voor u als arboprofessional uit voortkomen.

Jacqueline Joosten | hoofdredacteur Vakblad Arbo

Reageer op dit artikel