blog

Een kwestie van delen

Veilig werken

Als professional ontwikkelde u in de loop der jaren een hoop kennis en kunde. U volgde opleidingen en cursussen en u heeft inmiddels al veel situaties in de praktijk meegemaakt waarvan u hebt geleerd. Allemaal bagage die u meeneemt bij uw werkzaamheden en die u kunt overdragen op anderen.

Een kwestie van delen

Dit geldt niet alleen voor u, maar ook voor uw collega’s en de medewerkers die u adviseert. Zij hebben allemaal zo hun eigen rugzak met kennis en ervaring. Die rugzak maakt dat niet iedereen dezelfde perceptie van veiligheid heeft. Die blijft daardoor altijd subjectief.

Kloof

Al vele jaren proberen professionals de kloof tussen de verschillende gewaarwordingen van veiligheid te overbruggen. Hoe zorgt u ervoor dat iedereen dezelfde bril op heeft? De primaire reactie is vaak gebaseerd op regels en procedures en het devies van veel directies is dan ook “als we maar compliant zijn”. Als iedereen zich maar houdt aan de regels, lijken fouten uitgesloten. Het liefst automatiseert de bedrijfsleiding de onbetrouwbare mens gewoon weg! Helaas, situaties veranderen continu en mensen blijven een potentiële bron van missers. Alle regels en sublieme technieken ten spijt.

Dialoog

Om wanhopig van te worden? Want bedrijven zullen altijd blijven opereren onder invloed van hun omgeving. In dit nummer leest u dat veiligheid eigenlijk een verbindingsvraagstuk is. En dat u als professional kunt zorgen dat er tussen die verschillende percepties een dialoog tot stand komt. Aan schijnveiligheid met regels heeft immers niemand iets.

Vertrouwen

Waarom geeft u uw medewerkers niet gewoon wat meer vertrouwen? Op één voorwaarde: dat iedereen zich houdt aan een aantal leidende, afgesproken principes. Zij die deze uitgangspunten schenden, vliegen er rücksichtslos uit. Een hoog vertrouwen en een lage tolerantie dus. Zo maken we gebruik van het feit dat alleen de mens in staat is om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en dus kan corrigeren als er iets fout gaat. Als die mensen dan ook nog in teams werken, bundelen ze nóg meer ervaring en capaciteiten om te improviseren. Want het geheel is altijd meer dan de som der delen.

Diverse auteurs beschrijven in dit nummer hun visie op dit vraagstuk. Zij waren ook de sprekers tijdens het congres Veiligheid, delen om groeien. De presentaties vindt u hier.

Jacqueline Joosten | hoofdredacteur Vakblad Arbo

Reageer op dit artikel