congres

Veilig werken

Leiderschap, cultuur en veiligheid | 8 oktober 2019 |

Thema: leiderschap, risicoleiderschap, veiligheidscultuur

Soort congres: Congres

Prijs: €499

Om een echte gedragsverandering te bewerkstelligen bij veiligheid, hebt u meer inzicht nodig in cultuur, gedrag en leiderschap. Daarmee gaat u deze dag aan de slag. U krijgt duidelijk wie er echt leidt in uw organisatie en welke gedragspatronen het verbeteren van de veiligheid in de weg staan. U kent de rol van informele en formele leiders en weet wat uw doel is. Ten slotte krijgt u concrete handvatten hoe u de veiligheidscultuur kunt beïnvloeden om zodoende het juiste gedrag te bewerkstelligen.

Leiderschap, cultuur en veiligheid | 8 oktober 2019 |

Verbeter de veiligheid door een andere kijk op leiderschap. U gaat in 4 korte sessies aan de slag met:

  • Anders kijken: introductie van schaakland en damland   
  • De krachten op het speelveld
  • Cultuuranalyse
  • Leiderschap in de praktijk

U krijgt deze training van Petronel Bijlsma. Zij heeft op een scherpe en humoristische wijze al vele mensen anders doen kijken naar organisaties, cultuur, (Rijnmonds) leiderschap en veiligheid. Ze is bijna 25 jaar werkzaam als organisatieadviseur (begeleider van cultuurveranderingsprocessen en Management Teams), leiderschapstrainer en coach, vooral in de bouw, scheepvaart en industrie.

 Uitgebreide informatie & inschrijven: arbo-leiderschap.nl

Reageer op dit artikel