nieuws

Biologische agentia zijn overal, behalve in arbocatalogi

Veilig werken

Ook kan overal een uitbraak plaatsvinden. En bij een epidemie of pandemie ontspringt geen enkele werkplek de dans. Aangezien meer dan de helft van de bevolking werkt en daarmee ook het meest dynamische deel vormt, valt te verwachten dat werk substantieel bijdraagt aan transmissie van infecties. Naast dit algemene risico voor iedere werkende mens zijn er werkzaamheden waarbij het risico extra hoog is.

Kinderen als bron
Hiertoe behoren in ieder geval de locaties met een hoge concentratie van (zeer) jonge kinderen. Kans op een uitbraak is daar groot doordat kleine kinderen nog weinig hygienisch gedrag vertonen, vaak nog niet eerder met een bepaald agens besmet zijn en een nog onvolledig uitgegroeid immuunsysteem hebben. Tegen veel ziekten worden kinderen via het Rijksvaccinatieprogramma  (RVP) gevaccineerd. Naast het feit dat sommige kinderen niet gevaccineerd zijn en naast het verschijnsel van de waning immunity (minder effectief worden vaccinatie) zijn er tegen frequent voorkomende kinderziekten als Parvo B19 (5eziekte) en Cytomegalie geen vaccins beschikbaar. In zo’n geval moeten algemene hygienische maatregelen of maatregelen speciaal voor kwetsbare individuen als zwangere personeelsleden genomen worden.

Vanuit arboperspectief
Tot voor kort waren de maatregelen in de branche vooral op de kinderen gericht (bescherming van de kinderen). Nu wordt in de arbocatalogus van de kinderopvang aan de hand van een tabel met de meest relevante agentia ook een handvat voor een goed arbobeleid geboden. Als men op de ziektenaam klikt, verschijnt er een korte zeer heldere kaart met informatie. Hierin worden de eigenschappen van het agens, de ziekteverschijnselen en de te nemen preventieve maatregelen beschreven. Deze arbocatalogus geeft op uitgebreide en voorbeeldige wijze aandacht aan infectieziekten.

Verbetertips
Enkele suggesties om deze catalogus nog beter te maken zijn:

  • aan de tabel met agentia een kolom “verplicht aan te bieden vaccinaties” toevoegen.

  • voor uitbreiding van de tabel komen in aanmerking: toxoplasmose (zandbakken), zoonosen (aanwezige dieren, bezoeken aan kinderboerderijen) en Lyme. Teken bevinden zich in bijna alle in Nederland aanwezige groen. Bij dieren knuffelen is er gevaar voor overdracht van salmonella en pathogene E. Coli  en bijvoorbeeld  huidschimmels.

Reageer op dit artikel