nieuws

Eindcontrole asbestsanering met NEN 2990:2012

Veilig werken

Op 10 oktober 2013 is door publicatie van besluit 2013-0000134066 in de Staatscourant een wijziging in de Arbeidsomstandighedenregeling doorgevoerd. Het gaat om actualisatie van NEN 2990 over het meetvoorschrift van de eindbeoordeling bij asbestverwijdering.

Met de wijziging is een verwijzing aangepast, voorheen naar NEN 2990:2005, nu naar NEN 2990:2012. De wijziging is sinds 1 november 2013 van kracht.

‘Containment’ controleren op aanwezigheid asbesthoudende resten

NEN 2990:2012 beschrijft de manier van het volgens de geldende wettelijke voorschriften controleren op aanwezigheid van asbesthoudende resten van een ‘containment’, een afgeschermde ruimte of buitenlocatie waar(uit) asbest is verwijderd. Doel van de eindcontrole: vaststellen dat een ruimte of buitenlocatie na verwijdering of asbestsanering aan de gestelde opleveringseisen voldoet en dat de ruimten weer toegankelijk zijn voor personen, zonder kans op blootstelling boven het gehanteerde toetsingscriterium.

Normelementen voor nieuwe asbestgrenswaarden en meetmethoden

In de NEN 2990:2012 is een aantal normelementen opgenomen die specifiek betrekking hebben op de nieuwe asbestgrenswaarden en de meetmethoden hiervoor. Het betreft in het bijzonder de zogenoemde hoogrisicosaneringen en de bijbehorende onderzoeken middels elektronenmicroscopie (SEM) van kleefmonsters en luchtmonsters. Deze normelementen treden in werking zodra de nieuwe asbestgrenswaarden van kracht zijn en zijn daartoe in de NEN 2990:2012 aangegeven met een *.

Vanaf 1 november 2013 is de NEN 2990:2012 de verplichte norm om mee te werken. De normelementen voor hoogrisicosaneringen voor wat betreft metingen middels elektronenmicroscopie treden zoals gezegd pas later in werking.

Bij controles door de Inspectie SZW eerder dit jaar bleek nog veel mis te gaan bij het saneren van asbest.

Reageer op dit artikel