nieuws

Zes tips om schadevergoeding door ladders te voorkomen

Veilig werken

Ongevallen met ladders, steigers en trappen zijn eerder regel dan uitzondering. En die ongevallen vormen niet alleen een gevaar voor de werknemer; de werkgever draait in veel gevallen op voor de schade als zo’n ongeval voor de rechter komt. Voorkom daarom ongevallen met onderstaande tips, afkomstig uit de jurisprudentie.

Tip 1: hou rekening met mogelijke onvoorzichtigheid van werknemer

Onvoorzichtigheid of onoplettendheid van een werknemer ontslaat de werkgever niet van zijn eigen zorgplicht. Bij de invulling van die zorgverplichting moet de werkgever rekening houden met de mogelijke onvoorzichtigheid van de werknemer, zo blijkt uit deze zaak waarin een ervaren glazenwasser van een trap valt.

Tip 2: zorg dat trap goed onderhouden worden

Een werknemer van een transportbedrijf komt ten val bij het afleveren van goederen bij een eetcafe. De stenen trap die hij moet gebruiken naar de bierkelder is geheel versleten. De cafehouder is op de hoogte van de slechte toestand van de trap. Deze werd echter slechts zelden gebruikt, zodat hij geen haast had gemaakt met de reparatie. Dit is in strijd met het Arbeidsomstandighedenbesluit omdat arbeidsplaatsen zodanig moeten worden onderhouden dat gevaar voor veiligheid en gezondheid van werknemers zoveel mogelijk wordt voorkomen. Bovendien gaat het hier om een plaats waar derden komen, in dit geval werknemers van een transportonderneming. Een werkgever dient doeltreffende maatregelen te treffen als in zijn bedrijf gevaar kan ontstaan voor andere personen dan zijn werknemers.

Tip 3: Laat ladder niet vasthouden maar vastzetten
Het laten vasthouden van de lader door een werknemer, terwijl een collega er op aan het werk is, vindt de rechter in deze zaak bepaald geen veilige werkmethode. De ladder zelf was niet op orde en stond bovendien op een natte mameren vloer. De ladder was niet vastgezet. De werkgever krijgt een boete van 8.100 euro.

Tip 4: Laat ladders altijd stabiel opstellen

Een werknemer zet een ladder op de roltrap van een station om vanaf die ladder schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren. De roltrap schakelt hij uit met de noodstop en om de roltrap te blokkeren zet hij een andere ladder dwars voor de roltrap. Als de roltrap plotseling toch in beweging komt, worden de steunen van de ladder meegenomen en valt de werknemer van de ladder. De werkgever krijgt een boete, omdat werkzaamheden waren uitgevoerd vanaf een ladder die niet stabiel was opgesteld, zoals het Arbobesluit voorschrijft.

Tip 5: Voorkom wegglijden van de ladder
Een ingeleende werknemer gaat op een bouwlocatie onderuit met een zelfgemaakte houten ladder. De inspectie SZW concludeert dat de ladder was opgesteld op een plaats waar sneeuw en ijsresten lagen en dat geen maatregelen waren genomen om wegglijden van de ladder te voorkomen. Wegens overtreding van artikel 7.23a Arbobesluit wordt de werkgever een boete opgelegd van € 9000.

Tip 6: Zorg voor het juiste materiaal en instructies

Al met al is de werkgever verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van het juiste materiaal aan zijn werknemers. Ook moet hij de werknemer instrueren omtrent het juiste gebruik van arbeidsmiddelen. Als een werknemer over voldoende ervaring beschikt, de juiste middelen verstrekt heeft gekregen en goed is voorgelicht, zal de werkgever zich in bepaalde gevallen kunnen verdedigen als er toch iets misgaat. Dat blijkt onder andere uit de volgende twee zaken. Met die aantekening dat het aan de werkgever is om te bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

Werkgever niet aansprakelijk voor val van gladde trap

Een ingeleende werknemer bij een laboratorium valt tijdens het werk van een gladde trap. Hij stelt de werkgever aansprakelijk voor de gevolgen van zijn val, maar zowel de kantonrechter als het gerechtshof wijst de vordering af. Beiden zijn van mening dat er in dit geval geen sprake is van schending van de toepasselijke zorgplicht voor een veilige werkomgeving.

Geen extra instructie werkgever nodig voor klein klusje

In deze zaak draait het om een werknemer die ervaren is. Hij voert een klusje uit op een ladder die voor hem vrij gebruikelijk is. Voor dat soort, bijna dagelijks voorkomende werkzaamheden, worden in het kader van de zorgverplichting doorgaans geen bijzondere eisen gesteld aan de werkgever.

Nuttige informatie over ladders en trappen:

Reageer op dit artikel