nieuws

Buitenwerker moet rekening houden met smog

Veilig werken

Hoge luchtdruk en een matige oostelijke wind maken dat de kans op smog groter wordt. Inspanningen in de buitenlucht verhogen de kans op klachten.

Vandaag, vrijdag 18 juli, blijft de kans op matige smog in het zuiden bestaan. Ook op zaterdag kunnen verhoogde ozonconcentraties voorkomen. Mensen die hinder ondervinden, wordt geadviseerd om binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te vermijden. De smog is het sterkst aanwezig in de middag en vroege avond, zo meldt de RIVM.

 

Er zijn verschillende stoffen die smog veroorzaken, zoals ozon, fijn stof, zwaveldioxide en stikstofdioxide:

 

Ozon is een gas dat ontstaat uit een reactie tussen allerlei luchtverontreinigende stoffen onder invloed van zonlicht. Het gas dringt bij inademing door tot in de kleinste luchtwegen en de longblaasjes en zorgt zo voor prikkeling van de slijmvliezen. De meest typische klachten van acute blootstelling aan ozon zijn een prikkelende ademhaling (hoesten) en irritatie van de ogen. Ook kan men last krijgen van verergering van luchtwegklachten, irritatie van neus en keel, benauwdheid, duizeligheid, misselijkheid en hoofdpijn. 

 

Een verhoogde concentratie van fijn stof kan onder meer verergering van luchtwegklachten veroorzaken, zoals astma-aanvallen, benauwdheid en hoesten. Naarmate de concentratie van fijn stofniveaus toe neemt, zullen er steeds meer mensen klachten kunnen krijgen over hun gezondheid. Vooral mensen die zwaar lichamelijk werk in de buitenlucht doen, of mensen met chronische longziekten of hart- en vaatziekten lopen risico wanneer zich hoge niveaus van fijn stof voordoen. Andere groepen met een grotere kans op klachten zijn kinderen, ouderen, diabetici en sporters.

 

Concentraties SO2 (zwaveldioxide) waarbij groepen in de bevolking last kunnen krijgen treden in Nederland eigenlijk alleen op bij rampen en grootschalige incidenten en daarvoor gelden speciale interventiewaarden. Indien er toch smog van SO2 ontstaat, die niet het gevolg is van een ramp of incident, zal dat zijn in de buurt van bronnen van SO2 zoals industrie en verkeer.

 

In het algemeen zullen mensen van NO2 (stikstofdioxide) weinig tot geen last hebben tenzij de concentratie een aantal malen hoger is dan de huidige norm. Gezondheidseffecten die in verband worden gebracht met stikstofdioxide, worden waarschijnlijk veroorzaakt door het gehele mengsel van luchtverontreinigende stoffen. Net als voor fijn stof geldt dat alle groepen die relatief veel lucht inademen, zoals mensen die zwaar lichamelijk werk in de buitenlucht doen, een verhoogde kans hebben last te hebben NO2 en van de daarmee geassocieerde (en veelal onbekende) stoffen. 

 

Bron: RIVM

Reageer op dit artikel