nieuws

Oplopende werkdruk is sluipmoordenaar

Veilig werken

40% van de werknemers ervaart nu meer stress door werk dan een jaar geleden. Dat blijkt uit een landelijk arbeidsmarktonderzoek dat Tempo Team liet uitvoeren onder werkgevers en werknemers.

Hiermee zet de trend – die al in 2012 en 2013 was ingezet – sterk door.  Deze toenemende werkstress wordt onder meer veroorzaakt door de overvloed aan digitale informatiestromen, onzekere toekomstverwachtingen en de hoge eis aan flexibiliteit. Daarbij wordt het steeds moeilijker een goed evenwicht tussen werk en prive te vinden.
“De oplopende werkdruk is een sluipmoordenaar. Het is belangrijk dat organisaties hier serieus naar kijken, anders verwachten we dat steeds meer mensen vast gaan lopen in hun baan en kunnen  gaan uitvallen. Echter, door de hoge werkloosheid blijft iedereen – uit angst om zonder werk te komen zitten- maar doorgaan, met alle gevolgen van dien”, aldus Melanie Koelemaij, HR-directeur bij Tempo-Team.
Uit een eerder gepresenteerd onderzoek van het ministerie van SZW blijkt dat momenteel een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim veroorzaakt wordt door werkstress. In het onderwijs en bij financiele instellingen wordt zelfs de helft van het ziekteverzuim veroorzaakt door de hoge werkdruk. Hierdoor is werkstress het grootste beroepsrisico in ons land.

Tevredenheidsonderzoek

Organisaties kunnen het nodige doen om een te hoge werkdruk bij hun werknemers tijdig in kaart te brengen. Bijvoorbeeld door via een tevredenheidsonderzoek beter naar medewerkers te luisteren, hen meer inspraak en vertrouwen te geven en hen ook te laten delen in het succes van de organisatie.

Koelemaij: “De digitale ontwikkelingen en de snelheid van de veranderingen zullen niet minder worden, integendeel. In dit krachtenveld is het belangrijk dat werknemers echt betrokken worden bij de koers die de organisatie uitstippelt. Het geeft vertrouwen en dus meer rust als je als werknemer weet waarom je organisatie bepaalde beslissingen neemt en je weet wat jouw inbreng toevoegt aan het totale proces. Daarnaast motiveert het om actief mee te kunnen denken en gehoord te worden bij oplossingen. Dan hoeft een hogere werkdruk niet tot meer stress te leiden. Ook is het voor werkgevers belangrijk om te blijven investeren in opleidingen. Dit zorgt voor minder stress op de werkvloer omdat daarmee de vaardigheden en kennis up-to-date blijven.”

Ten slotte onderstreept Koelemaij het belang van goed gedoseerde interne communicatie: “Alle medewerkers goed en volledig informeren is essentieel, maar pas op voor een ‘overkill’. Te veel of niet relevante informatie schiet zijn doel voorbij”.

Over het onderzoek

Tempo-Team vroeg 2500 Belgische, Duitse en Nederlandse werkgevers en werknemers naar de belangrijkste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De resultaten zijn gebundeld in het Tempo-Team RED Report. Hiermee helpt Tempo-Team organisaties inzicht te krijgen hoe te reageren op de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt.

 

TIP: lees ook

 

Reageer op dit artikel