nieuws

Veiligheid verhogen met drone

Veilig werken

Bij hartfalen, ademhalingsmoeilijkheden, trauma’s of verdrinking is het van levensbelang dat de juiste medische zorg binnen enkele minuten aanwezig is. Een ambulance-drone kan levens redden.

Alec Momont van de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft ontwierp tijdens zijn afstuderen in samenwerking met innovatieplatform Living Tomorrow een prototype van een ambulance-drone. Dit is een compacte vliegende ‘medische gereedschapskist’, die essentiële medische apparatuur vervoert en gebruikt kan worden door iedereen. Dit eerste prototype richt zich op het vervoer van een defibrillator.

Drone

“In de EU krijgen jaarlijks ongeveer 800.000 mensen een hartstilstand en slechts 8 procent overleeft dit”, licht Momont toe. “De belangrijkste reden hiervoor is de relatief lange responstijd van de hulpdiensten (circa tien minuten). Hersendood en overlijden treedt al binnen vier tot zes minuten op. Met de ambulance-drone wordt het mogelijk om defibrillatie-apparatuur binnen één minuut naar een patiënt te brengen in een gebied van twaalf vierkante kilometer. Met die responssnelheid stijgt de overlevingskans na een hartstilstand van 8 procent naar 80 procent.”

Defibrillator

Nadat er een 112-oproep over een hartstilstand binnenkomt, kan dit onbemande, autonoom navigerende vliegtuigje een defibrillator razendsnel afleveren op de plek waar het nodig is. De drone geeft bovendien via een livestream video- en geluidverbinding directe feedback en instructies aan de mensen ter plekke. De drone kent de locatie van de patiënt via het mobiele telefoonsignaal van de beller en vindt zijn weg daar naartoe via GPS. Het vliegtuigje haalt snelheden van rond de honderd kilometer per uur, weegt vier kilo en kan nog eens vier kilo last dragen.

Dodelijke slachtoffers

Momont: “Door sneller ter plekke te zijn, kunnen veel dodelijke slachtoffers worden voorkomen en kan het herstel worden vergemakkelijkt. Dit is zeker van toepassing op hartfalen, verdrinkingen, trauma’s en ademhalingsproblemen. Levensreddende technologieën, zoals een defibrillator, kunnen bovendien zó klein worden ontworpen, dat deze door een drone kunnen worden vervoerd.”

 

> Tip: Wilt u meer lezen over eerste hulp en BHV? Kijk op de Arbo Vakbase.

Reageer op dit artikel