nieuws

Fijnstof doodt elke leeftijd

Veilig werken

De hoeveelheid fijnstof en stikstofdioxide in de lucht hebben directe invloed op de totale sterfte in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM.

Fijnstof doodt elke leeftijd

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft voor het onderzoek gebruikgemaakt van big data van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Het CBS registreerde zeven jaar lang de sterfgevallen onder 7 miljoen mensen. Daarna koppelde het die gegevens aan andere CBS-data, waaronder burgerlijke staat, woonadres, leeftijd en geslacht.

Hoeveelheid fijnstof beïnvloedt direct totale sterfte

Vervolgens koppelde het CBS de woonadressen van die zeven miljoen Nederlanders aan gegevens over fijnstof en stikstofdioxide. Het onderzoek toont aan dat zowel de hoeveelheid fijnstof als stikstofdioxide direct invloed heeft op de totale sterfte, en de sterfte door luchtwegaandoeningen en longkanker. De onderzoekers hebben hun vindingen gepubliceerd in het blad Environmental Health Perspectives.

Verontreiniging niet alleen risico voor ouderen

Een belangrijke conclusie die de wetenschappers op basis van hun onderzoek kunnen trekken, is dat luchtverontreiniging niet alleen een risico vormt voor mensen ouder dan 65 jaar. Het blijkt dat er ook voor mensen onder de 65 jaar een verhoogde kans is op sterfte door luchtverontreiniging.

Fijnstof heeft onafhankelijk effect op vroegtijdige sterfte

Tot nu toe keken onderzoekers alleen naar de mate waarin fijnstof leidde tot vroegtijdige sterfte. Met deze studie is nu aangetoond dat stikstofdioxide een onafhankelijk effect op vroegtijdige sterfte heeft. In de toekomst willen zij ook onderzoek doen naar de effecten die andere omgevingsfactoren op de gezondheid hebben, zoals die van geluid en groen in de woonomgeving.

Bron: www.scientias.nl

Reageer op dit artikel