nieuws

Teamkracht maakt macht

Veilig werken

Wat hebben militairen, piloten en chirurgen gemeen? Ze werken samen in teams. De belangen zijn groot en de druk is hoog. Hoe zorg je dan voor optimale teamprestaties?

Crew Resource Management oftewel CRM is een begrip dat zijn oorsprong heeft in de luchtvaart. Trigger: de vliegramp op Tenerife van 27 maart 1977. Hoofdoorzaak: menselijk falen. Doel: het aandeel van menselijke fouten bij rampen reduceren. Oorspronkelijk stond de C in CRM dan ook voor Cockpit.

Baat

Inmiddels is duidelijk dat heel veel teams in bijna alle domeinen baat kunnen hebben bij CRM. Want de kern ervan is professionele samenwerking in teams. Optimaal effectieve samenwerking. Zodat de kans op fouten en daarmee ongelukken afneemt. Want CRM maakt het teamwerk veiliger, effectiever en efficiënter. Vooral bij teamwerk waar er druk op de ketel staat omdat de inzet hoog is.

Boek

Die praktijk bracht Tom Bijlsma als docent bij de Faculteit Militaire Wetenschappen ertoe een boek te schrijven over CRM. De feestelijke presentatie van Crew Resource Management. Veilig en effectief samenwerken in teams vindt plaats in het toepasselijke decor van Kasteel Breda. Ruim honderd belangstellenden luisteren er naar de twee sprekers die CRM vanuit de praktijk belichten. Elk met hun eigen verhaal vanuit hun eigen domein.

Sprong

Kolonel Jan Swillens, commandant Korps Commando Troepen, doet dat vanuit de situatie van een HAHO, een High Altitude-High Opening. Dat is een sprong uit een vliegtuig van grote hoogte met zware bepakking waarbij de parachute snel na de sprong geopend wordt. Een situatie waarin alle teamleden elkaar blindelings moeten kunnen vertrouwen. In de wetenschap dat drie zaken goed zitten: ieder teamlid verstaat zijn vak (skills & drills), is fysiek en mentaal in topconditie en weet wat leiderschap is. Het kerndoel van zo’n team is dat iedereen zijn opdracht wil halen, ook als er geen controle van bovenaf is.

Les

Kolonel Marck Haerkens, chirurg-vlieger en directeur van ‘Wings of Care’, kijkt naar de impact van teamprestaties op patiëntveiligheid. Zijn inzet is ‘de fout van vandaag is de les voor morgen’. En die fout is vaak het gevolg van een gebrekkige teamprestatie. CRM is effectief als sprake is van een branche-specifieke nationale standaard en een niet-vrijblijvende set afspraken. Belangrijk daarbij: die standaard moet per domein vorm krijgen. Haerkens ziet twee toekomstige uitdagingen voor CRM. Hoe groot is de effectiviteit bij een multidisciplinaire toepassing? En werkt het ook in een minder hoog-kritische omgeving?

Cover_Crew_Resource_ManagementWilt u een eigen exemplaar van het boek Crew Resource Management. Veilig en effectief samenwerken in teams? U kunt het hier bestellen.

Reageer op dit artikel