nieuws

Taal als tool tegen ziek zijn

Veilig werken

Laaggeletterde werknemers missen vaak de leesvaardigheid om adequaat met informatie over gezondheid om te gaan. Daardoor zijn ze minder gezond en gaan vaker naar (bedrijfs)arts en ziekenhuis.

Taal als tool tegen ziek zijn

De Hogeschool van Amsterdam heeft nu de Taalverkenner Zorg ontwikkeld. Met dit instrument, ontwikkeld in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven, krijgen zorgverleners binnen drie minuten een indicatie of iemand moeite heeft met lezen.

Meetinstrument

Het nieuwe meetinstrument sluit aan bij het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is gezondheid’. Daarin spraken zeventien organisaties, waaronder Stichting Lezen & Schrijven en Hogeschool van Amsterdam, in februari af om laaggeletterdheid in de zorg aan te pakken. De Taalverkenner Zorg is specifiek op de zorg gericht. Het kost slechts een paar minuten om hem af te nemen, bijvoorbeeld tijdens de intake of in de wachtkamer.

Doel

Wat is het doel van de Taalverkenner?De Taalverkenner Zorg helpt zorgverleners concreet bij de aanpak van laaggeletterdheid. Zorgverleners kunnen mensen die laaggeletterd blijken meteen doorverwijzen naar taalscholing. Ook helpt de screening in kaart brengen hoeveel patiënten laaggeletterd zijn. Bovendien kunnen zorgverleners na de test rekening houden met het taalniveau van de patiënt bij uitleg en behandeling.

Onveilig

Op het werk blijken laaggeletterde medewerkers vaker ziek, omdat zij informatie over ziekte en medicatie bijna niet kunnen lezen. Bovendien vormt laaggeletterdheid een aantoonbaar risico voor de veiligheid op de werkvloer. Doordat medewerkers niet goed kunnen lezen, missen zij belangrijke aanwijzingen en instructies voor bijvoorbeeld het gebruik van machines. Ook missen zij veel van de geschreven veiligheidsprocedures en -protocollen.

Reageer op dit artikel