nieuws

Drukte bij Huis voor Klokkenluiders

Veilig werken

Het is veel drukker bij het Huis voor Klokkenluiders dan vooraf werd aangenomen. In het eerste half jaar na de oprichting van het Huis hebben 532 mensen aangeklopt voor advies.

Drukte bij Huis voor Klokkenluiders

Dat is dubbel zoveel als het aantal meldingen dat werd verwacht, blijkt uit het eerste jaarverslag van het onafhankelijke zelfstandig bestuursorgaan.

Voor melden van werkgerelateerde misstand

Het Huis voor Klokkenluiders is opgericht op 1 juli 2016 voor mensen die een werkgerelateerde misstand willen melden. Het Huis voor Klokkenluiders ondersteunt de klokkenluider bij het melden van de misstand, zowel op het werk als naar buiten toe. Ook brengt het hem in contact met de instantie die de gemelde misstand kan onderzoeken.

> LEES OOK: De noodklok luiden

Maatschappelijk belang kern klokkenluiderszaak

In 15 procent van de gevallen ging het daadwerkelijk om een klokkenluiderszaak. Van een klokkenluiderszaak is sprake als de gemelde misstand ook een maatschappelijk belang heeft. In 35 procent van de gevallen was nader onderzoek nodig. De rest van de melders werd doorverwezen naar andere instanties. De meeste melders hebben naar eigen zeggen te maken met benadeling, in de vorm van ontslag of het niet verlengen van een contract.

Vaak vermoeden van fraude, verduistering, diefstal

De helft van de zaken speelt zich af bij bedrijven, een derde bij overheidsinstellingen en het overige deel in de semipublieke sector (kinderopvang, woningcorporaties, scholen, ov-bedrijven). De vanuit bedrijven en semipublieke instellingen gemelde misstanden betreffen meestal een vermoeden van fraude, verduistering of diefstal. In de publieke sector gaat het meestal over een vermoeden van schending van voorschriften en regels.

> MEER WETEN? Bekijk het jaarverslag 2016 van het Huis voor Klokkenluiders

Actueel: veiligheidsincidenten vliegbasis Eindhoven

Een actuele klokkenluiderszaak is die van luchtmachtpiloot Victor van Wulfen. Hij maakte vijf jaar geleden melding van veiligheidsincidenten op de vliegbasis Eindhoven. Sinds die tijd wordt hij naar eigen zeggen door zijn werkgever (Defensie) tegengewerkt. Van Wulfen heeft een kort geding aangespannen tegen het ministerie van Defensie.

> LEES OOK HET ARTIKEL: EU zoekt klokkenluiders tegen kartelvorming

> EN HET BOEK: Gids voor vertrouwenspersonen 

Reageer op dit artikel