nieuws

Tool voor de betere bedrijfsnoodorganisatie

Veilig werken

De digitale tool ‘Werken met NEN 8112’ helpt organisaties bij het opzetten en onderhouden van een geïntegreerde bedrijfsnoodorganisatie (BNO) op maat.

Tool voor de betere bedrijfsnoodorganisatie

Een BNO is wetttelijk verplicht. De tool sluit aan op de herziene norm NEN 8112 Bedrijfsnoodorganisatie, die samenhang brengt in de borging van de veiligheid van medewerkers.

Drie categorieën beheersmaatregelen

NEN 8112 Bedrijfsnoodorganisatie vervangt NEN 4000:2008 Bedrijfshulpverlening en NEN 8112:2010 Leidraad voor ontruimingsplannen. Nieuw aan de norm en de BNO-tool is dat ze uitgaan van een samenhangend pakket van drie categorieën beheersmaatregelen: bouwkundige, installatietechnische en organisatorische (BIO). Doelmatigheid, benodigde (management)aandacht en investeringen van de drie categorieën maatregelen zijn hierdoor optimaal in balans. Omdat de categorieën gelijkwaardig zijn, ligt het voor de hand opzet en onderhoud van de bedrijfsnoodorganisatie bij een multidisciplinair team neer te leggen.

Eigen ambitieniveau bepaalt aanpak

Een bedrijfsnoodorganisatie is wettelijk verplicht, maar altijd maatwerk. Voor brand in een kantoorgebouw vol zelfredzame mensen gelden andere maatregelen dan voor een verpleeghuis. En een museum heeft de ambitie om naast bezoekers en medewerkers ook kunstschatten in veiligheid te brengen. Daarom is de nieuwe norm een procesnorm die is gebaseerd op risicodenken. Naast het wettelijk minimum voor de sector in kwestie, bepaalt het eigen ambitieniveau de uiteindelijke maatregelen om risico’s te voorkomen. En natuurlijk de manier waarop en hoe snel organisaties willen ingrijpen bij een calamiteit.

Tool met vijf overzichtelijke stappen

De BNO-tool bevat vijf overzichtelijke stappen voor de opzet van een bedrijfsnoodorganisatie: risicoanalyse, beheersmaatregelen, ontwerp, implementatie en borging. Voor het onderhoud volstaat het die stappen periodiek na te lopen. De tool geeft bij iedere stap praktische informatie. Voor verdere verdieping kunnen gebruikers doorklikken naar meer achtergrondinformatie.

> Ga naar de BNO-tool

Bron: nen.nl

 

> LEESTIP: In de Gids Bedrijfshulpverlening vindt u meer over bedrijfsnoodorganisaties en bedrijfshulpverlening.

Reageer op dit artikel