nieuws

Focus op typische veiligheidsrisico’s

Veilig werken

Veiligheidsrisico’s en gezondheidsrisico’s op het werk? Het nieuwe Esener-2-rapport van EU-OSHA maakt duidelijk dat er een grote kloof gaapt tussen de aanpak van beide.

Focus op typische veiligheidsrisico’s

Het nieuwe Esener-2-rapport toont de bevindingen van de tweede Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s. Esener-2 maakt een brede analyse van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) binnen Europa.

Gezondheids- en psychosociale risico’s grondiger aanpakken

Wat blijkt? De typische veiligheidsrisico’s op het werk pakken bedrijven in de meeste gevallen goed aan. Maar dit geldt in veel mindere mate voor gezondheidsrisico’s en psychosociale risico’s. Bedrijven moeten die gezondheids- en psychosociale risico’s grondiger gaan aanpakken voor een complete VGW-benadering. Dit houdt in dat zij de huidige ontwikkelingen op het gebied van veilig en gezond werken moeten doortrekken, stelt het rapport.

> DOWNLOAD het volledige Esener-2-rapport VGW-beheer en de samenvatting

Actieve steun en betrokkenheid van directie, management en or

In Esener-2 is ook te lezen dat actieve steun en betrokkenheid van directie, management en ondernemingsraad de concretisering van deze aanpak in bedrijven enorm vooruit helpt. Hetzelfde gaat op voor het vrijmaken van de benodigde menselijke en financiële middelen. Grotere bedrijven en bedrijven in de maakindustrie leveren doorgaans meer inspanningen op het vlak van veiligheid en gezondheid op het werk. Toch focust ook deze groep nog steeds op typische veiligheidsrisico’s in plaats van op gezondheids- en psychosociale risico’s.

Huidige EU-beleid en praktijk werken positief op elkaar in

Het Esener-2-rapport concludeert verder dat het huidige EU-beleid en de praktijk positief op elkaar inwerken. Dit biedt mogelijkheden om verder te bouwen op de vooruitgang die in de voorbije jaren is geboekt op het vlak van VGW. En vooral ook om de tot stand gebrachte verbeteringen te bestendigen.

> BEKIJK de Esener-enquêtes in één oogopslag

 

> TIP: volg de opleiding Werkdrukmanagement en PSA

Reageer op dit artikel