nieuws

ProRail pakt onveiligheid op Kijfhoek aan

Veilig werken

ProRail laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de veiligheidscultuur op rangeerterrein Kijfhoek. Ook neemt de spoorbeheerder maatregelen om de veiligheid op Kijfhoek weer op niveau te brengen.

ProRail pakt onveiligheid op Kijfhoek aan

Eén van die maatregelen tegen de onveiligheid op Kijfhoek is het aanstellen van een integraal manager. Deze integraal manager Kijfhoek is eindverantwoordelijk voor de veiligheid op het rangeerterrein. Daarnaast moet deze manager op korte termijn maatregelen doorvoeren, een structureel verbeterplan opstellen en uitvoeren, en de vertrouwensrelatie met partners in de omgeving herstellen.

ProRail laat weten ‘intensieve afstemming’ te hebben met betrokken partijen, zoals de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van de gemeente Zwijndrecht, de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en aannemer Strukton.

Aanpak onveiligheid op Kijfhoek: inspecties en instructie

Op de verkeersleidingspost heeft ProRail al diverse maatregelen genomen. Bij een dagelijkse ‘veiligheidsdagstart’ toetsen de medewerkers de werkzaamheden van de dag daarvoor aan de veiligheidsprocedures. Ook vinden er onverwachte veiligheidsinstructies plaats.

> LEES OOK: Schuld en boete in Kijfhoek

Op het terrein zelf mogen spoorwerkers vanaf nu alleen aan het werk na een uitgebreide veiligheidsinstructie. ProRail zet structureel toezichthouders in om dit, naast andere veiligheidszaken, te monitoren. Daarnaast voeren managers van ProRail, de vervoerder en de aannemer wekelijks inspectierondes uit.

Meerdere (bijna-)ongevallen en overtreding spoorwegwet

In de afgelopen maanden zijn er meerdere (bijna-)ongevallen gebeurd op rangeerterrein Kijfhoek in Zuid-Holland. Zo reed op 15 juni een lorrie van aannemer Strukton tegen een ketelwagon met brandbare stoffen. De ketelwagon raakte niet beschadigd en daardoor ontstond geen gevaar voor de omgeving. Maar het incident was wel aanleiding voor de Inspectie Leefomgeving en Transport om onderzoek uit te voeren naar de veiligheidscultuur op het terrein.

> LEES OOK: ILT legt groot onderhoud Kijfhoek stil

Daaruit bleek dat medewerkers regelmatig afweken van veiligheidsprotocollen en -procedures. Daarmee overtraden zij de Spoorwegwet. De Inspectie legde alle grootschalige werkzaamheden eerder al stil, tot ProRail en Strukton kunnen aantonen maatregelen te hebben genomen om de veiligheid weer op orde te krijgen.

Bron: spoorpro.nl

 

> TIP: Het Boek Van Veiligheid naar veiligheidskunde

Reageer op dit artikel