nieuws

Tips voor een sterke vertrouwenspersoon

Veilig werken

Werkgevers moeten de vertrouwenspersonen in hun organisatie een sterke positie geven. Dat is in het belang van de werknemers, maar ook in dat van henzelf. Want een sterke positie van de vertrouwenspersoon kan schade aan de eigen organisatie helpen voorkomen. Hoe zorgt u voor een sterke vertrouwenspersoon?

Tips voor een sterke vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersonen helpen pesten, intimidatie en discriminatie op het werk aanpakken en voorkomen. Ook kunnen werknemers misstanden bij hen melden. Het Huis voor Klokkenluiders geeft daarom praktische tips voor een sterke vertrouwenspersoon in de publicatie ‘Integriteit in de praktijk – de vertrouwenspersoon’

Wilbert Tomesen, bestuursvoorzitter Huis voor Klokkenluiders: “Investeren in vertrouwenspersonen loont. De schade van langdurige, grootschalige integriteitsproblemen of van ongewenste omgangsvormen op het werk kan immers enorm zijn. Denk aan onderzoek, maatregelen, boetes en andere schadeposten. Bovendien schaadt het je reputatie bij klanten en het publiek. En eigen medewerkers raken gefrustreerd, leveren minder goed werk af, melden zich ziek of vertrekken. Alle reden dus om problemen in de kiem te smoren. Een sterke vertrouwenspersoon is daarbij onmisbaar.”

Gevoelens van onveiligheid en angst in veel bedrijven

Uit onderzoek blijkt dat vertrouwenspersonen behoorlijk kritisch zijn over de cultuur binnen hun bedrijf of organisatie. In een aanzienlijk deel van de organisaties heersen gevoelens van onveiligheid en angst, schort het aan ruimte voor tegenspraak of kritiek en durft men misstanden niet te melden. Ook de veiligheidsbeleving van de vertrouwenspersonen zelf is vrij zorgelijk. Maar liefst 20 procent van hen denkt dat hun rol als vertrouwenspersoon hun carrière mogelijk schaadt. En 10 procent heeft door gevoelens van onveiligheid wel eens overwogen om het vertrouwenswerk neer te leggen.

> LEES OOK: Just culture voor melden zonder angst

Voor meer dan 50 man-bedrijven is meldregeling verplicht

Bedrijven en andere organisaties met meer dan 50 werknemers moeten volgens de wet een meldregeling hebben. Daar moet in staan dat werknemers bij een adviseur terecht kunnen om ongewenste omgangsvormen of misstanden en integriteitsschendingen te bespreken. Het contact tussen werknemer en adviseur moet vertrouwelijk zijn.

Die adviseur mag wettelijk ook iemand anders zijn. Maar het Huis voor Klokkenluiders ziet de vertrouwenspersoon als de meest logische functionaris om die rol van vertrouwelijk adviseur te vervullen. In verschillende sectoren zijn werkgevers al wel verplicht om vertrouwenspersonen aan te stellen, bijvoorbeeld op basis van de cao of afspraken in de branche.

> LEES OOK: #MeToo: stel vertrouwenspersoon verplicht

Praktische tips voor een sterke vertrouwenspersoon

In de publicatie ‘Integriteit in de praktijk – de vertrouwenspersoon’ geeft het Huis voor Klokkenluiders praktische tips aan werkgevers over de rol en positie van vertrouwenspersonen.

De tips gaan over de rol, positie en taken van vertrouwenspersonen en voorzieningen. Een kleine greep daaruit:

  • Houd de drempel laag: voor werknemers moet de stap naar de vertrouwenspersoon gemakkelijk zijn.
  • Combineer bij voorkeur de twee functies voor vertrouwenspersonen: voor ongewenste omgangsvormen en voor integriteitsschendingen/misstanden.
  • Voorkom dubbele petten. Zorg dat een vertrouwenspersoon niet ook personeelsfunctionaris is, of lid van de ondernemingsraad of de hoogste leidinggevende.
  • Zorg voor vertrouwenspersonen uit verschillende lagen van de organisatie.
  • Ook in grote organisaties moet de vertrouwenspersoon ‘dichtbij’ zijn. Dit betekent meerdere vertrouwenspersonen bij de verschillende organisatieonderdelen.
  • Los van individuele zaken kunnen vertrouwenspersonen ook voorlichting geven over integriteit in het algemeen. Door bijvoorbeeld trends en risico’s op tijd te signaleren, kunnen vertrouwenspersoon de integriteit en de veiligheid in de organisatie vergroten.
  • Een vertrouwenspersoon heeft praktische voorzieningen nodig. Denk aan een geschikte gespreksruimte, veilige ict-voorzieningen waar de werkgever niet bij kan en (bij)scholing.
  • Vertrouwenspersonen hebben meestal ook nog een gewone baan. Ze moeten wel voldoende tijd krijgen voor hun vertrouwenswerk.

 

> TIP: Download de whitepaper 5 vragen over de vertrouwenspersoon

> TIP:  Alles weten? Gids voor vertrouwenspersoon

Reageer op dit artikel