opleiding

Veilig werken

Omgaan met gevaarlijke stoffen | 7 november 2019

Thema: Gevaarlijke stoffen, veilig werken

Soort opleiding: Opleiding

Prijs: €599

Wanneer is een stof wel en wanneer is die niet gevaarlijk? Wat zijn de effecten op de gezondheid van medewerkers? Welke maatregelen kunnen we nemen om te borgen dat medewerkers toch veilig en gezond met die stoffen kunnen werken?

Omgaan met gevaarlijke stoffen | 7 november 2019

Via de media komen steeds meer voorbeelden naar buiten van situaties waarin medewerkers zich zorgen maken over hun gezondheid na jarenlange blootstelling aan gevaarlijke stoffen. De blootstelling aan chroom-6 bij Defensie is een voorbeeld dat we allemaal kennen.
Op deze cursusdag leert u hoe u de gevaren van stoffen kunt herkennen aan de hand van etikettering en hoe u kunt nagaan welke risico’s er aan het gebruik zijn verbonden. Vervolgens zal worden ingegaan op de stappen die u moet ondernemen om te zorgen dat u veilig en gezond kunt werken met gevaarlijke stoffen. U krijgt hiervoor praktische handvatten aangeboden. Tijdens de cursusdag is er niet alleen aandacht voor het herkennen van risico’s, maar is vooral ook tijd ingeruimd voor de vertaling naar een praktische aanpak.

Wat leert u?

Na deze cursusdag weet u op hoofdlijnen:

  • Wat nodig is om gevaren van stoffen te kunnen inschatten
  • Welke wetgeving van toepassing is
  • Wat de mogelijkheden zijn om blootstelling en risico’s van stoffen in te schatten
  • Welke stappen u moet nemen om een gevaarlijkestoffenbeleid op te zetten
  • Welke informatiebronnen/hulpmiddelen/kennisbronnen u ter beschikking staan

*Tijdens deze cursusdag zal worden ingegaan op gezondheidseffecten van gevaarlijke stoffen, maar niet op de fysische aspecten zoals explosie- en brandgevaar.

Bestemd voor:

  • Preventiemedewerkers
  • Managers met preventietaken
  • Veiligheidskundigen
  • VGWM/OR-leden met aandachtsgebied arbeidsomstandigheden.

Meer informatie & inschrijven

Reageer op dit artikel