Whitepapers

Naar een modern Arbobeleid

Veilig werken

Bij een modern arbobeleid gaat het al lang niet meer om alleen voldoen aan wet- en regelgeving. Meer dan ooit moeten we effectief inspelen op alle veranderingen in de organisatie.

Naar een modern Arbobeleid

Steeds meer staat de vraag centraal hoe we mensen meekrijgen om zelf aan de slag te gaan met duurzaam gezond blijven functioneren. Zelfregulering, motivatie en eigen regievoering zijn daarom de steekwoorden van een modern arbobeleid. Dat klinkt prachtig, maar hoe doet u dat? Hoe krijgt u alle betrokkenen mee? Hoe stimuleert u de intrinsieke motivatie van medewerkers, de motivatie van binnenuit? Zodat zij niet duurzaam veilig en gezond moeten, maar willen werken? Deze drie artikelen helpen u daarbij op weg.

Download de whitepaper

Reageer op dit artikel