artikel

Bedwelmd

Wetgeving

Uit onderzoek blijkt dat de lasser per ongeluk op een drukopnemer in de tank is getrapt. Daardoor sprong er een klep open en stroomde koolzuur onder druk van 2,3 bar de tank in. Daarnaast constateert de Arbeidsinspectie dat de melkfabriek heeft nagelaten om essentiele veiligheidsmaatregelen te nemen.

 

De buffertank was ongeveer twee meter hoog en van boven toegankelijk via een klein mangat. In de tank bestond gevaar voor verstikking of bedwelming door zuurstofgebrek of de aanwezigheid van zuurstofverdringende dampen en gassen. Voor aanvang van de laswerkzaamheden nam echter niemand de moeite om met de lasser de risico’s en veiligheidsmaatregelen te bespreken. De communicatie verliep sowieso moeizaam via een tolkende werknemer. De lasser kreeg niet van tevoren de ‘Werkvergunning besloten ruimten’ en het ‘Reglement contractors’ te lezen en te ondertekenen, omdat deze documenten niet in het Frans waren opgesteld.

 

De melkfabriek had geen detectieapparatuur klaarstaan om het gehalte koolzuur en zuurstof in de tank te meten. Ademhalingsbescherming en reddingsapparatuur waren niet voorhanden. De installatie was niet druk- en spanningsloos gemaakt. De handkraan voor de toevoerleiding van het koolzuur was open en de toevoerleiding was niet afgeblokt of losgekoppeld. De noodstop van de installatie was zelfs buiten werking gesteld: zo kon de tank na de reparatie gemakkelijker worden gereinigd.

 

De tank was niet geventileerd tijdens de werkzaamheden, terwijl de vrijgekomen lasrook en het argon, in combinatie met het niet-dragen van afdoende ademhalingsbescherming, een reeel gevaar vormden.

 

Tot slot werd de reddingsoperatie erg bemoeilijkt doordat er geen reddingsapparatuur klaarlag en het slachtoffer geen gordel droeg.

 

Het slachtoffer handelde in opdracht van zijn eigen werkgever. Er bestond geen gezagsverhouding tussen hem en de melkfabriek. Samen met de Belgische autoriteiten maakte de Arbeidsinspectie een proces-verbaal op tegen ’s mans werkgever vanwege vermoedelijke overtreding van artikel 4.6 lid 2 van het Arbobesluit en de desbetreffende beleidsregel. De toevoer van koolzuurgas was niet losgekoppeld of anderszins veiliggesteld. Daarnaast was niet voldaan aan een aantal andere voorschriften uit deze beleidsregel.

 

De melkfabriek kreeg een proces-verbaal wegens vermoedelijke overtreding van artikel 10 van de Arbowet. Zij had geen zorg gedragen voor de veiligheid van derden werkzaam op haar terrein.

 

Reageer op dit artikel