artikel

De arbocatalogus

Wetgeving

Deze website is gelanceerd om informatie te geven over alle wijzigingen in de Arbowet. er is ook een uitgebreide rubriek over het opstellen van een arbocatalogus. De site beschrijft wat er in de arbocatalogus kan staan en hoe de Arbeidsinspectie die toetst. Het maken van een arbocatalogus kost tijd en geld. er is een subsidieregeling beschikbaar; ook hierover staat informatie op de site. De site biedt algemene, beknopte informatie over het onderwerp. Is dit niet genoeg? Download dan de Arbocataloguskrant of kijk in de rubriek Veelgestelde vragen. Wat ontbreekt, is een overzicht van catalogi die inmiddels klaar zijn. Daarvoor moet je kijken op het Arboportaal: www.arbo.nl/content/szw-goedgekeurde-arbocatalogi.

 

 

De werkgeversverenigingen AWVN en MKB-Nederland hebben deze site onlangs gestart. Hij is bedoeld voor brancheorganisaties en bedrijven die zelf een arbocatalogus willen ontwikkelen. De site biedt praktische tips en instrumenten, en ook achtergrondinformatie. op de site staat verder een zevenstappenplan voor het opstellen van een arbocatalogus. Iedere stap, in onderdelen gesplitst, beschrijft doel, resultaat, vraagstelling en instrumenten. Wanneer alle stappen in kaart zijn gebracht, biedt het Basismodel op de site hulp bij het schrijven van de arbocatalog us. Tot 2010 is de inlogcode hiervoor gratis. Verder biedt de site binnenkort handreikingen over kantooromgevingen, psychosociale arbeidsbelasting, fysieke belasting, gevaarlijke stoffen en machineveiligheid.

 

 

De horeca heeft gekozen voor een digitale variant van haar arbocatalogus. Maatregelen voor het oplossen van arboknelpunten uit vijf horecabranches (hotel, restaurant, cafe/bar, discotheek en fast service) zijn eenvoudig op te zoeken. Je kunt bij de branche beginnen, of op risico zoeken. De functie is nogal traag, maar geeft wel direct alle mogelijke maatregelen voor zowel werkgevers als werknemers. een opsomming van maatregelen kan een oersaaie site opleveren, maar het gebruik van foto’s en vrolijke kleuren voorkomt dit. o ok de vormgeving zal jongeren, van wie er veel in de horeca werken. aanspreken.

 

 

Reageer op dit artikel