artikel

De opkomst van de ‘Arbo Aldi’s’

Wetgeving

Navraag bij certificeringinstelling DNV leert dat De Arbodienst het certificeringtraject nog niet compleet doorlopen heeft. Toch hoeven zijn klanten niet bang te zijn voor een boete van de Arbeidsinspectie, zo verzekert Berkhout. ‘We hebben contact gehad met de inspectie en bedrijven die met ons in zee gaan, krijgen geen boete.

 

Natuurlijk worden we extra in de gaten gehouden door DNV, maar in maart vinden de laatste ‘audits’ plaats en dan is ons certificeringtraject klaar. Maar we worden nu al als volledig gecertificeerd beschouwd.’

 

Zijn collega in het noorden van het land is dat al langer. Bart Smits Arbo Connect Groep is al een jaar in het bezit van een certificaat. Smit: ‘Je mag me gerust een prijsvechter noemen. Wij vragen 85 euro per werknemer per jaar en leveren nog een betere dienstverlening ook.’

 

Bart Smit heeft het over zijn kindje, zoals zijn marketeer Fokke van der Meulen de Arbo Connect Groep typeert. Het bedrijf gaat zijn tweede jaar in.

 

Volgens de marketeer daalt het ziekteverzuim bij aangesloten bedrijven ‘significant’.

 

Arbo Connect Groep kent drie arbodiensten. Arbo Intern is er voor de grotere bedrijven die zelf hun zaakjes op orde hebben, maar verlegen zitten om extra ondersteuning en een certificaat.

 

Arbo Anders is bedoeld voor de MKB-directeur die graag de touwtjes, maar niet de arboprofessionals in handen houdt.

 

En Arbo Extra ten slotte levert vooral hand- en spandiensten en het benodigde certificaat aan casemanagementbureaus.

 

‘Het MKB heeft jarenlang schandalig te veel betaald aan arbodienstverlening.

 

Ik weet wat de overheadkosten van een arbodienst zijn en welke diensten er uitkomen. Die verhouding is niet reeel. Ik kan het goedkoper en beter. Wij hoeven bijvoorbeeld niet in een fancy-gebouw te zitten’, zo vertelt Smit.

 

Arbo Connect Groep maakt gebruik van de segmentatiegedachte, zoals de gewezen ArboNed-directeur het benoemt.

 

De behoeften binnen het bedrijfsleven verschillen en daar dienen arbodienstverleners op in te spelen. Smit: ‘De MKB-directeur wil gebeld worden in zijn auto over een verzuimgeval, een advies krijgen van een verzuimmanager en vervolgens al dan niet zijn toestemming voor een bepaalde actie geven. Dat hoeft niet door een dure bedrijfsarts te gebeuren. Het grotere bedrijfsleven hoeft geen verzuimmanager.

 

Die hebben ze zelf wel in huis.

 

Zij zitten te wachten op aanvullende expertise en een certificaat.

 

Die hebben wij. Zij maken gebruik van Arbo Intern. Arbo Extra is er voor de casemanagementsbureaus, zoals uit P&Oafdelingen voortgekomen bureaus als Verzuimpunt, Arcon, de Caregroep en SBMC. Ook voor hen leveren wij professionals en de certificering. In principe lenen we niet louter het certificaat uit.

 

Dan ga ik in tegen mijn eigen concept.’

 

Een cruciale rol in dat concept speelt het voor Smit gebouwde Humannet. Een digitaal uitwisselingssysteem dat de communicatie tussen verzuim- of casemanagers en de bedrijfsartsen regelt. ‘Je ziet nu dat het MKB van casemanagementbureaus gebruikmaakt en voor de extra expertise ook nog een arbodienst inschakelt. Alleen verloopt de communicatie tussen die twee slecht. De casemanagementbureaus onderhouden contact met heel veel arbodiensten.

 

Met mailtjes en faxjes red je het dan niet. Die communicatie kan, uiteraard middels autorisatie, via Humannet plaatsvinden. Daarin staat precies wat er gebeurd is met een werknemer. Bovendien is al het nodige geautomatiseerd in het systeem. Na een probleemanalyse rolt direct een plan van aanpak uit de bus. Bij een traditionele arbodienst moet eerst vergaderd worden.’

 

De Arbo Connect Groep heeft slechts enkele bedrijfsartsen in vaste dienst. Het merendeel is freelancer. Smit: ‘Die mensen werken voor zichzelf en kijken niet op een uurtje meer of minder.

 

Dat heeft grote voordelen.’

 

Daar kijkt Berkhout van De Arbodienst anders tegenaan. ‘Ik waardeer iedere collega die innoveert, maar wij hechten juist veel waarde aan een vaste kern van bedrijfsartsen die zich committeert aan bedrijven. Met freelancers krijg je toch te maken met allerlei problemen met het UWV. Je zult als bedrijf maar te horen krijgen dat de freelancer volgens het UWV toch een vast dienstverband heeft. Bij ons kunnen bedrijfsartsen partner worden.

 

Zo bind je ze meer aan het bedrijf waarbinnen ze werken.’

 

Wat Berkhout wel met Smit gemeen heeft, is dat ze beiden geld zeggen te willen besparen voor de klant. Berkhout: ‘Ik vind niet dat we een ‘Arbo Aldi’ zijn. We leveren kwaliteit. Maar ik vind het wel te gek voor woorden dat bedrijven eerst 160 euro per jaar per werknemer moeten betalen en vervolgens wordt gekeken welke diensten ze tegen welke prijs af dienen te nemen. Toen ik dat tegen mijn accountant zei, moest hij smakelijk lachen. Hij zou geen bedrijf binnenkomen met zo’n constructie. Wij rekenen dan ook geen ‘fee’. Ja, een kleintje voor de kleinere bedrijven. Maar voor het overige: je betaalt voor wat je afneemt.’

 

De Arbodienst geeft ondersteuning aan het bedrijf dat zijn eigen arbodienstverlening regelt. ‘Wij leveren met de dokter het certificaat erbij. Daarom moet het bedrijf zelf een verzuimmanager aanstellen, al kunnen wij die natuurlijk ook leveren. We coachen als het ware de intern opgezette arbodienst. De bedrijfsarts is in onze filosofie wel cruciaal. Een verzuimmanager kan beter doorverwijzen naar een medicus dan naar een semimedicus.’

 

Voor de rest is het bedrijf vrij te doen en laten en in te kopen waar het wil, aldus Berkhout.

 

‘Als ik zwart geld wil, word ik toch ook niet tegengehouden door mijn accountant? Hij kan hoogstens zeggen dat ik een ander moet zoeken voor mijn boekhouding. Zo is het ook met De Arbodienst. Het bedrijf bepaalt. Wij houden natuurlijk wel onze verantwoordelijkheid en maken gebruik van ons recht niet met onethische bedrijven te werken.’

 

Wim Arie van Zelderen, arbeidsdeskundige en verantwoordelijk voor het Kennisnet van Raet, juicht de nieuwe initiatieven toe.

 

Volgens hem is het hoog tijd dat de arbomarkt innoveert. ‘Ik volg innovaties met warme belangstelling.

 

Vanuit idealisme en zakelijk belang. Het is natuurlijk flauwekul dat het bedrijfsleven betaalt voor allerlei overbodigheden zoals verzuimadministratie.

 

Arbodiensten moeten zich richten op preventie. Natuurlijk zegt het iets als je verzuim sterk boven dat van je sector uitsteekt. Maar verzuimcijfers zijn over het algemeen en overgewaardeerd – een griepgolfje en de cijfers stijgen – en dubbel geadministreerd.

 

Wij maken als Raet twee miljoen loonstrookjes. Human Resource Management en Arbo horen bij elkaar. Verzuimadministratie zit in de standaardapplicaties van de werkgever.

 

Ik ben dan ook boos op de arbodiensten omdat ze dit nog een keer apart bijhouden en factureren.’

 

Volgens Van Zelderen gaat het merendeel van de ondernemers terecht nog steeds voor een gecertificeerde arbodienst.

 

Tegelijkertijd wordt het hoe langer hoe gebruikelijker dat analoog aan de horeca certificaten worden geleend. ‘Het is ook logisch. Als je kijkt naar de ‘best practises’, dan komen die allemaal uit interne arbodienstverlening. Tel daarbij op de twijfel over de certificering en de uitspraak van het Europese Hof die de verantwoordelijkheid voor arbo primair bij het bedrijf legt. Dan kun je je wel voorstellen dat casemanagementbureaus en interne arbodiensten geen zin hebben in een duur certificeringtraject, maar het liever inlenen. Alles over de schutting gooien, is niet effectief. Europa vindt dat ook.’ Een van de arbodiensten die samen met ARB Connect Groep certificaten zou uitlenen is WOSM/BBP. Volgens voorzitter Lex van Mook van de raad van bestuur van het bedrijf is het echter niet zo simpel. ‘Uitlenen is wel erg kort door de bocht.

 

We stellen het certificaat van ons bedrijf BBP Arbo ter beschikking, om zo een bedrijf de gelegenheid te geven intern de arbodienstverlening te regelen. Maar we willen wel graag disciplines leveren die ze te kort komen.

 

Zomaar uitlenen doen we dus niet. En al helemaal niet aan casemanagementbureaus.’

 

Het lijkt niet helemaal zonder risico te zijn om met een van de nieuwe prijsvechters in zee te gaan. Zeker voor bedrijven die gebruikmaken van niet-gecertificeerde casemanagementbureaus.

 

Als de Arbeidsinspectie langskomt en constateert dat bijvoorbeeld een RI&E niet door een gecertificeerde arbodienst is uitgevoerd, dan riskeert het bedrijf een boete, aldus woordvoerder Rene Bakker van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een uitspraak die weer wordt betwist door A. van den Bossche, hoogleraar Europees recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

 

Volgens Van den Bossche moet de Nederlandse Arbowet op het punt van de verplichte aansluiting, dankzij de uitspraak van het Europese Hof, ‘in de praktijk buiten toepassing worden gelaten’.

 

De arbomarkt is in beweging en de Arbo Aldi’s lijken hun plaats te veroveren. Voorlopig lijkt een keuze voor de Aldi met vergunning echter nog het verstandigst.

 

Reageer op dit artikel