artikel

Een hijskraan is niet voor vervoer van personen

Wetgeving

De machinist bedient de hijskraan vanaf de grond met een afstandsbediening. Bij een hoogte van 12 meter stopt hij de hijsbeweging om de loopkat naar binnen te rijden. Op dat moment valt de werkbak omlaag. Het hijsblok, de werkbak met de twee lasinstructeurs en een deel van de gebroken hijskabel vallen op de bestrating. Een van de inspecteurs loopt hierbij ernstig, en mogelijk blijvend, letsel op.

 

Een inspectie van de niet-gebroken delen van de kraanreep toonde aan dat deze hijsdraad in goede staat verkeerde. Het lijkt dan ook onwaarschijnlijk dat v66r het breken de hijskabel niet deugde. Wel zijn de twee gebroken einden van de strengen opgestroopt, uitgerafeld en ernstig beschadigd.

 

Boven en over de drie kabelschijven van de loop kat zijn strippen gelast. Deze beveiliging dient om het uitspringen van de hijskabel uit de kabelgroef te voorkomen. De hijskabel kan namelijk ‘schrikken’ bij plotselinge belastingswisselingen. Inspectie toonde aan dat bij een van de kabelschijven deze beveiliging ontbrak. Ter plaatse was ook een aantal beschadigingen te zien, die erop wezen dat de kabel daar uit de groef was ‘gesprongen’ en tussen schijf en huis was getrokken.

 

Met een dergelijk groot aantal betrokkenen is de schuldvraag interessant. Een deskundige had twee maanden voor het ongeval de hijskraan beoordeeld. Hoewel in het opgemaakte keuringsformulier staat dat de beveiliging van een van de kabelschijven ontbreekt, heeft hij het kraanboek voor akkoord afgetekend. De eigenaar, een kraanverhuurbedrijf, heeft het geconstateerde gebrek niet gerepareerd. De kraan werd ingehuurd door het constructiebedrijf, en vervolgens gebruikt door het lascontrolebedrijf. Deze gebruikers hebben niet nagegaan of alle , tijdens de laatste keuring, geconstateerde gebreken waren verholpen. Het is voor hen de enige manier om, voorafgaand aan gebruik, te controleren of de hijskraan in goede staat verkeert.

 

De werkgever van de twee lasinspecteurs werd een boeterapport aangezegd op basis van artikel 7.22, lid 1 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Het gebruik van een hijskraan voor het vervoer van personen is nu eenmaal verboden, tenzij voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. De directeur verwees in zijn verweer naar het constructiebedrijf dat naar zijn mening had moeten zorgen voor goed materieel. Daarnaast werd het kraanverhuurbedrijf een proces-verbaal aangezegd op basis van artikel1 0, lid 1 van de Arbowet 1998 (gevaar voor derden).

 

Reageer op dit artikel