artikel

GEPLANDE INSPECTIES

Wetgeving

In 2007 vindt er een grootschalig inspectieproject plaats, gericht op het terugdringen van fysieke overbelasting. Het gaat vooral om metselaars, stratenmakers, dakdekkers, timmerlieden en steigerbouwers. Hieraan gekoppeld komen er zogenoemde ‘systeeminspecties’ bij de (hoofd)kantoren van de bedrijven, met als doel na te gaan of de arbozorg goed en voldoende structureel is georganiseerd.

 

Binnenkort zal een inspectieproject plaatsvinden in de leerindustrie, waarbij ook de groothandel in schoeisel wordt meegenomen. De AI zal daarbij twee belangrijke knelpunten aanpakken: machine(on)veiligheid en gebruik/opslag van gevaarlijke stoffen. Deze stoffen worden veel gebruikt bij het weken, wassen en looien van huiden.

 

Blootstelling aan kwarts kan ‘silicone’, een ernstige longaandoening, veroorzaken. Tijdens freeswerkzaamheden vormt blootstelling aan kwarts een beroepsrisico. In het convenantentraject is veel aandacht besteed aan het inventariseren van deze problematiek en aan het ontwikkelen van beschermende hulpmiddelen. De AI wil weten of die nu ook worden toegepast.

 

De AI gaat vanaf 1 april inspecteren op fysieke overbelasting, blootstelling aan en opslag van gevaarlijke stoffen (gewasbeschermingsmiddelen) en machine(on)veiligheid. Vanuit het convenant ‘Agrarische Sectoren’ zijn hulpmiddelen ontwikkeld en maatregelen voorgesteld om werknemers te beschermen. Uit vorige inspectieprojecten bleek dat die nog onvoldoende waren ingevoerd.

 

In mei komt er een omvangrijk inspectieproject voor de metaal-, elektrotechnische- en transportindustrie, samen met de inspecties van VROM en VWA (Voedsel en Waren Autoriteit). Met het oog hierop hebben de betreffende bedrijven al een specifieke branchebrochure gekregen.

 

De laatste tijd is er veel maatschappelijke onrust over de agressie van weggebruikers tegen wegwerkers. Vanaf mei voert de AI inspecties uit gericht op het verkleinen van aanrijdgevaar. Daarbij kijkt ze nadrukkelijk naar de rol van de opdrachtgever in relatie tot (de wijze van) wegafsluitingen.

 

Reageer op dit artikel