artikel

Handgemeen

Wetgeving

Een eerste bezwaar van de werknemer is dat hij niet onmiddellijk is ontslagen, maar daar is het hof niet van onder de indruk. Het ontslag is immers direct gegeven op de dag waarop het incident zich heeft voorgedaan. Dat de werknemer die hele dag nog heeft gewerkt, doet daar niets aan af. De leiding was bij een jubileum van een collega en kon niet worden gestoord.

 

Het gerechtshof neemt in aanmerking dat er tussen de melding van een incident en het geven van ontslag op staande voet enige tijd nodig is om tot een beslissing te komen. Ook kan inwinnen van extern advies nodig zijn.

 

Het tweede verweer van de werknemer is dat de kantonrechter ten onrechte geen rekening heeft gehouden met het ‘gevolgencriterium’. Hij wijst daarbij op zijn dienstverband van ruim 24 jaar met gemiddeld genomen steeds ruim voldoende beoordelingen. Verder heeft het ontslag, gezien zijn leeftijd, ernstige gevolgen voor hem. Bij het zoeken van ander werk heeft hij hinder van medische beperkingen (artrose), maar ook van zijn Turkse afkomst en niet-optimale beheersing van de Nederlandse taal. Van de tien door hem benaderde uitzendbureaus heeft slechts een bureau hem willen inschrijven, maar dat heeft hem geen werk aangeboden. Hij leeft met zijn gezin van een bijstandsuitkering die 25 procent lager is dan wat hij verdiende.

 

Het hof wijst er echter op dat de werknemer ongeveer een jaar voor het ontslag op staande voet schriftelijk is gewaarschuwd dat een handgemeen met collega’s niet wordt getolereerd. Ook al was het incident waarover de brief repte, niet de schuld van de werknemer, dan nog is er sprake van een duidelijke, schriftelijke waarschuwing. Een later wel door de werknemer veroorzaakt handgemeen moet daarom aan hem zwaarder worden toegerekend dan zonder een dergelijke waarschuwing het geval zou zijn geweest.

 

Verder is het verwerken van bonen, waarvan de werknemer wist dat ze bedorven waren, een ernstige zaak. Dit vooral omdat hij als voorman een voorbeeldfunctie had. De door de werknemer aangevoerde bezwaren leggen daarom te weinig gewicht in de schaal. Het ontslag op staande voet is rechtsgeldig gegeven. Het vonnis van de kantonrechter wordt bekrachtigd.

 

Een werkgever moet op grond van de Arbowet een beleid voeren tegen (onder meer) agressie en geweld. Een van de onderdelen daarvan is een sanctiebeleid. Daarin is de ultieme sanctie van ontslag op staande voet het sluitstuk.

 

(Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 3 februari 2006, LJN AV4680)

 

Reageer op dit artikel