artikel

KORT NIEUWS

Wetgeving

Het NL-Focal Point heeft de gewijzigde arboregelgeving naar het Engels vertaald. Het betreft de volledige versies van de Arbowet, het Arbobesluit en de arboregeling, inclusief bijlagen. Ook het Besluit Risico’s zware ongevallen en de Regeling Risico’s zware ongevallen zijn nu in het Engels beschikbaar. •

 

Steeds meer reddingswerkers die op 11 september 2001 hulp verleenden bij het World Trade Center worden ziek. Veel van hen werkten zonder de benodigde bescherming dagenlang vrijwel onaf gebroken in de rokende puinhopen.

 

De Amerikaanse overheid weigert de reddingswerkers schadeloos te stellen. •

 

Minister Eurlings (Verkeer) zal nagaan of de arboregels voor baanwerkers bij ProRail wel goed worden uitgelegd.

 

De ChristenUnie en het CDA hebben het idee dat ProRail de regels over veilig werken te streng hanteert.

 

De NS vreest minder ruimte voor passagierstreinen en grotere vertragingen. •

 

Er komt een nieuwe veiligheidsadviesgroep voor de luchtvaart: Dutch Expertgroup on Aviation Safety. De DEGAS is de opvolger van de Veiligheidsadviescommissie Schiphol (VACS), die na de Bijlmerramp in 1992 werd op gericht om de veiligheid op en rond Schiphol te verbeteren.

 

De adviestaak van de DEGAS is breder: het gaat nu om de veiligheid in de burgerluchtvaart in Nederland.

 

De Belangenvereniging voor Brandweer Vrijwilligers i.o. vindt dat de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding haar niet kan vertegenwoordigen.

 

Zij is boos over een uitspraak van de scheidend voorzitter van de NVBR, Don Berghuijs, die de brandweervrijwilligers vergeleek met leden van een herensocieteit die geprofessionaliseerd moeten worden.

 

De regionale Omroep Noord-Holland vindt dat ze als rampenzender te laat wordt ingezet. Drie uur na een waterleidingbreuk op 17 september in Hoorn kreeg RTV N-H de offi ciele informatie door. •

 

Reageer op dit artikel