artikel

Nieuwe arbotaken voor P&O’ers

Wetgeving

Niet iedere P&O’er heeft dezelfde taken. Daarom is het moeilijk precies aan te geven wat de wijzigingen in de Arbowet voor de praktijk betekenen. In het kader is een aantal mogelijke consequenties opgenomen. Vanuit het vak van de HR-professional ligt het wel in de verwachting dat er vooral een grote inzet op het gebied van de psychosociale arbeidsbelasting komt. Dit betekent dat de P&O’er in kaart brengt welke problemen er op dit terrein zijn en plannen opstelt om de gevaren zo klein mogelijk te maken. Dit is een niet te onderschatten taak, omdat nog steeds meer dan 30 procent vanwege te zware psychosociale arbeidsbelasting in de WIA komen.

 

In het volgende nummer wordt aandacht besteed aan de betekenis van de nieuwe Arbowet voor de arbocoordinator/preventiemedewerker en de ondernemingsraad.

 

Welke taken liggen er voor de HR-Professional?

 

In de risico-inventarisatie aandacht besteden aan:

 

• psychosociale belasting

 

• de toegang van werknemers tot deskundigen

 

Het actief verstrekken van informatie over het arbobeleid aan de ondernemingsraad.

 

Toezicht houden op de uitvoering van de plannen, neergelegd in het plan van aanpak.

 

Een nieuwe regeling voor het melden van ongevallen opstellen en deze bekendmaken bij de personen die daarvan op de hoogte moeten zijn.

 

Een regeling opstellen voor de toegang van werknemers tot deskundigen.

 

Communiceren van de regeling met de werknemers.

 

Een nieuw systeem van registratie van arbeidsongevallen opzetten.

 

Het verzamelen en opslaan van informatie die van belang is voor deskundigen, bedrijfshulpverleners en dergelijke en de informatie op verzoek verstrekken.

 

In het plan van aanpak maatregelen opnemen ter beheersing van knelpunten rond psychosociale belasting in de organisatie.

 

 

Meer informatie over de nieuwe Arbowet en wat dit voor de HR-manager betekent is te vinden op www.arboonline. nl, bij Actuele dossiers: Arbowet. Ook kunt u de themasite raadplegen: www.subsite.nl/nieuwearbowet.

 

Reageer op dit artikel