artikel

Publicaties

Wetgeving

Hoezeer we ook naar nieuwe arbo-uitgaven speuren om deze rubriek zo compleet mogelijk te laten zijn , soms zien we een publicatie over het hoofd. Vandaar dat wij nu pas melding maken van het eind vorig jaar verschenen AI-blad 27. Deze nieuwste loot aan de stam van AI-bladen gaat over ioniserende straling en is de opvolger van het oude AI-27 Medisch toezicht op radiologische werkers. Met zijn zestig pagina’s is dit nieuwe blad dubbel zo dik als zijn voorganger. Het heeft dan ook een veel ruimer aandachtsgebied. Waar het oude AI-blad zich beperkte tot medisch toezicht op mensen die met straling werken, biedt het nieuwe blad een complete arbeidshygienische benadering. AI-27 bevat onder andere hoofdstukken over de organisatie van de stralingshygiene en maatregelen gericht op de bron, de werkplek en de werknemer. Andere hoofdstukken gaan over medische en veterinaire toepassingen van straling. De informatie over het medisch toezicht – hoofdonderwerp van het oude blad – is drastisch teruggebracht tot een enkele paragraaf.

 

T. Grimbergen, ’AI 27, Ioniserende straling’, Sdu uitgevers, ’s-Gravenhage 2003, ISBN 90-12-098707-6, prijs: € 27,50

 

In het vorige nummer schreven we het al: de Veiligheids Certificatie voor Aannemers, de VCA, bestaat inmiddels alweer twaalf jaar. Momenteel beschikken zo’n 22.000 bedrijven en bijna een miljoen mensen over een VCA-diploma of -certificaat. Dat zijn forse aantallen. Toch bestaat er maar weinig leesvoer over de VCA. Alleen uitgeverij Kerckebosch heeft de nodige boeken en cd-roms over de certificatiemethodiek in haar fonds. Begin dit jaar lanceerde zij het magazine VCA Nieuws. Informatie over de VCA -praktijk. Hierin vindt de lezer de laatste ontwikkelingen rond de VCA, aangevuld met praktijkinformatie. In het april/meinummer staan bijvoorbeeld verhalen over de verhouding tussen de nieuwe VCA 2004 en de Arbowet, taakrisicoanalyses en toolboxmeetingen. Naast artikelen bevat VCA Nieuws onder andere een nieuwsrubriek en een pagina waarop de redactie vragen van lezers beantwoordt. Het zestien pagina’s tellende blad ziet er vrij ‘glossy’ uit en verschijnt om de twee maanden.

 

F. Robroek, S. Slager, D. Speetjens en T. Rovers (red.), ‘VCA Nieuws. Informatie over de VCA-praktijk’, Uitgeverij Kerckebosch, Zeist, ISSN 1573-21690. Jaarabonnement (6 nummers) € 34,50. Kijk voor meer informatie op www.vcanieuws.nl

 

‘Dit boek is bestemd voor allen die zich richten op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden’, schrijft de redactie van de Handleiding Arbomanagemen 2004 in de inleiding. Het is echter maar de vraag of iedereen die aan deze definitie voldoet, zich in het boek zal herkennen. Zoals de titel al suggereert, bevat deze uitgave namelijk vooral managementinformatie en dan ook nog eens van een vrij specifiek soort. Maar wie informatie zoekt over arbozorgsystemen, heeft met Arbomanagement 2004 het ultieme boek gevonden. De kloeke handleiding – ruim vierhonderd pagina’s – bestaat uit vier delen. In het eerste deel belichten de auteurs de regelgeving, normering en facilitering. Hierin laten zij niet alleen de systematiek van de wet de revue passeren, maar ook uiteenlopende onderwerpen als kwaliteitszorg en arboconvenanten. Het tweede deel van het boek is aan de eigenlijke arbozorgsystemen gewijd. Aan de hand van de OHSAS 18001, een internationale norm voor het opzetten van arbozorgsystemen, gaan de auteurs uitgebreid in op alle denkbare aspecten van dergelijke systemen. Hoe die vervolgens moeten worden geimplementeerd, geintegreerd en gecertificeerd, lezen we in het derde deel. Deel vier is ten slotte gewijd aan de praktijk. Van 25 typische arbo-onderwerpen geven de auteurs aan hoe die vanuit de arbo-optiek moeten worden gemanaged. Dit laatste deel beslaat meer dan de helft van het boek. Op de bijgevoegde cd-rom vinden we checklists, formulieren, invulbladen en andere zaken die, in de woorden van de redactie, ‘de zelfwerkzaamheid vereenvoudigen’. Neerlandici kunnen hun vingers aflikken bij het vaak wat onbeholpen en bij vlagen zelfs onduidelijke Neder lands waarin het boek geschreven is. Voor 161 euro mag de lezer een betere eindredactie verwachten.

 

J.R. Boer, P. Diehl en H. Koenders, ’Handleiding Arbomanagement 2004. Arbomanagement gebaseerd op OHSAS 18001’, Kluwer, Alphen aan den Rijn 2004. ISBN 90 13 01006 7, prijs los exemplaar €161,.

 

Zo lijvig als de elders op deze pagina besproken Handleiding Arbozorg is, zo dun is het Zakboek Veiligheid & Milieu in de praktijk. Het platte boekje telt ruim honderd pagina’s en past zo in een beetje ruime kontzak. Dat wil niet zeggen dat er niets in staat. Integendeel, het boekje bevat verrassend veel praktische informatie voor mensen die in de bouw hun brood verdienen. Monteurs, bouwvakkers, dakdekkers, machinisten, chauffeurs, grondwerkers en mecaniciens vinden er de voor hen relevante arbo- en milieuvoorschriften. De auteur legt haarfijn uit wat al die normen, wet- en regelgeving voor de man of vrouw op de bouwplaats betekenen. Zo lezen we dat kraanmachinisten niet mogen hijsen bij dreigend onweer en plotselinge harde windstoten. Vandaar dan ook dat er een windmeter in de cabine hoort te hangen. Ofschoon de bouw zich grotendeels buiten afspeelt, ruimt Jans ook nog zes pagina’s in over kantoorwerkzaamheden. Zoals van een boek voor ‘de werkvloer’ mag worden verwacht, blinkt het Zakboek uit in helder taalgebruik.

 

G. Jans, ‘Zakboek Veiligheid & Milieu in de praktijk’, Uitgeverij Kerckebosch, Zeist 2004. ISBN 90 6720 344 0, prijs: € 24,50.

 

Reageer op dit artikel