artikel

Roept u maar!

Wetgeving

Herman Schellekes verbaast zich over de foto bij het artikel ‘Doorbraak of modieuze gril?’ in Arbo 9. Want waar zijn de plastic schachten?

 

‘Een plaatje zegt meer dan duizend woorden, zeggen ze. Dit betekent dat er een foute foto staat voor een volle pagina onzin. In Arbo 9 zien we hier een voorbeeld van, en wel op pagina 42. De schachten van de mijnheer die hier staat te boren, zijn namelijk overduidelijk niet van plastic maar van leer. Ook zijn zijn schoenen langzamerhand aan vervanging toe – heeft hij de boor af en toe per ongeluk in de neuzen gezet? Maar dat terzijde. Als ik een artikel lees over een vergelijking tussen schoenen met leren schachten en andere met plastic, verwacht ik eigenlijk twee paar schoenen: de een met leren schachten, de ander met schachten van plastic. Wat is anders het nut van een foto? Nu heb ik het idee dat de redactie zomaar een paar schoenen van het internet heeft geplukt.

 

‘Waar gaat dit artikel over? Over schoenen? Nou, dit zijn schoenen. Klaar!’

 

Het is trouwens verrassend dat hier een paar mannenbenen zijn afgebeeld. Terwijl de redactie normaliter een dubieuze voorkeur heeft voor gladgeschoren vrouwenbenen. Leverde een speurtocht op internet dit keer niets op?’

 

Wat die foto betreft: u heeft volkomen gelijk. Wij hadden er een fotograaf op uitgestuurd om de plastic schachten vast te leggen, maar door een combinatie van technische tegenvallers en dringende deadlines, moesten we op het laatste moment kiezen voor het bovenstaande plaatje. Goed dus dat u ons een geschikte aanleiding geeft om het juiste beeld alsnog af te drukken. Dit is hoe plastic schachten er uitzien.

 

Uw slotopmerking deed pijn. Wij hebben onszelf onmiddellijk op de divan gelegd en hebben diep naar binnen gekeken. Toen dat niets opleverde, zijn we gaan bladeren in oude nummers en turfden we de niet-functionele vrouwenbenen. Daar zijn we inderdaad van geschrokken. Voortaan zullen wij het beeldmateriaal voorleggen aan kritische buitenstaanders.

 

Onze medewerker Rob Poort wil graag iets rechtzetten. In het vraaggesprek met Ad Geers over de nieuwe Arbowet in Arbo 9 wordt een uitspraak van hem verdraaid.

 

‘In het decembernummer van ARBO betoogde ik dat Nederland nog niet voldoet aan de eisen van de Kaderrichtlijn als het een preventiemedewerker instelt, zonder daar nadere deskundigheidseisen aan te stellen. Maar in het artikel ‘Deregulering is onzin’ (ARBO 9) stond dat Poort beweert dat ‘Europa niet akkoord zou gaan met de deskundigheidseisen die Nederland stelt’. Dat is iets anders.

 

Geers meldt terecht dat hij het met deze stelling niet eens is.

 

Maar op basis van de werkelijke strekking van mijn artikel zitten we wel op een lijn. Immers naar zijn mening wordt door Nederland op het nippertje voldaan aan de richtlijn, hoewel hij wijst op de vaagheid van de eisen waaraan de preventiemedewerker zou moeten voldoen. Hij geeft zelfs aan dat we daarvoor door de Europese Commissie op de vingers getikt kunnen worden. Dat lijkt mij niet goed mogelijk, als we wel aan de eisen van de richtlijn zouden voldoen, zelfs al is dat op het nippertje. Waarmee Geers toch ook impliciet aangeeft dat Nederland nog steeds niet aan de eisen heeft voldaan. Zodat we het naar mijn mening uiteindelijk toch met elkaar eens zijn.’

 

Dit is een voorbeeld van hetzelfde laissez faire waar Geers zich in het genoemde artikel zo fel tegen keert. Als iemand verkeerd wordt aangehaald, moet de redactie ingrijpen. Wij hebben dat niet gedaan.

 

Reageer op dit artikel