artikel

Storing verhelpen? Neem geen risico’s!

Wetgeving

Na middernacht treedt een storing op aan de ‘directer valve’ van het hydraulische systeem van de extruder. Ongewild gaat de zuigerstang steeds omhoog. Twee operators krijgen opdracht om bij deze hydraulische klep te gaan kijken en de storing te verhelpen. In onderling overleg besluiten zij om het hydraulische systeem van de ‘diverter valve’ te ontluchten via de bovenste nippel. Ze halen daartoe de druk van het systeem. Een van de operators klimt naar boven om het systeem te ontluchten. In plaats van de ontluchtingsnippel in de plug los te draaien, draait hij de gehele plug enigszins los. Vervolgens zetten zij weer druk op het hydraulische systeem. De maximale werkdruk bedraagt 550 Bar. De operator ziet olie uit de losgedraaide nippel spuiten en wil deze nippel met de hand iets aandraaien. Hierbij schiet de plug onder de heersende hoge druk uit de cilinder en treft de hand van het slachtoffer. Het slachtoffer loopt gebroken vingers, een gebroken pols en een grote, diepe wond op aan zijn hand.

 

Dit soort werkzaamheden wordt in de dagdienst uitgevoerd door de onderhoudsdienst. Het is gebruikelijk dat ’s nachts de dienstdoende operators kleine storingen verhelpen. In dit geval echter hadden beide operators nog nooit een dergelijke storing opgelost. Met voldoende kennis van zaken bij de dienstdoende operators zijn zulke ongevallen in de toekomst te voorkomen. Dit betekent dat het bedrijf hen voldoende voorlichting en onderricht moet geven en vooraf bepaalt welke storingen zij kunnen verhelpen.

 

Tijdens het werken aan de installatie is het hydraulische systeem niet drukloos gemaakt. In het door de Arbeidsinspectie aangezegde boeterapport is daarom artikel 7.5, lid 2 van het Arbobesluit ten laste gelegd. In dit geval had de Arbeidsinspectie ook kunnen kiezen voor het ten laste leggen van gebrekkige voorlichting en onderricht, artikel 8, lid 1 en 2 van de Arbowet.

 

De oorzaak van het ongeval is ondeskundigheid. Beide operators hebben het systeem niet eerder ontlucht. Het slachtoffer heeft de gehele bovenste plug losgedraaid, daar waar het losdraaien van de speciale ontluchtingsnippel in deze plug voldoende was. Hij heeft dit inbusboutje wel gezien, maar wist niet waarvoor het diende. De plug is enigszins taps, zodat er bij het losdraaien meer ruimte kwam tussen de nippel en het schroefdraadgat. Een kleine aanraking was daarom voldoende om de nippel eruit te laten schieten.

 

Reageer op dit artikel