artikel

Aansprakelijk voor rsi?

Wetgeving

Het werk gebeurt in een ruimte met een temperatuur van 10 graden Celsius aan een lopende band. Het is werk met een kortcyclisch karakter, een vrij hoge werkdruk en korte pauzes.
Midden 2001 krijgt zij last van haar polsen. Na twee operaties wordt de diagnose rsi vastgesteld, met als gevolg dat zij geheel arbeidsongeschikt wordt. In 2003 wordt de arbeidsovereenkomst ontbonden met toekenning van een vergoeding van 35.000 euro. Zij vordert van haar werkgever schadevergoeding.

De kantonrechter kent de vordering toe en de werkgever gaat in beroep.
Het hof is van oordeel dat het oorzakelijke verband afdoende blijkt uit de verklaring van onder meer de bedrijfsarts. De werkgever vindt dat hij aan zijn zorgverplichting heeft voldaan. In april 1999 heeft elke werknemer een werkinstructie gekregen die ondertekend moest worden. Maar, zo stelt het hof, de vrouw was toen niet aanwezig en het staat niet vast dat zij de instructie later wel heeft gekregen. De instructie zou trouwens te laat zijn geweest, omdat de vrouw toen al acht jaar bij het bedrijf werkte. De werkgever kon sinds de jaren tachtig op de hoogte zijn van de risico’s van rsi.

Het hof vindt verder dat de werkgever in strijd heeft gehandeld met artikel 3, lid 1 onder d Arbowet. Want het monotone werk moest in een hoog tempo worden verricht, in blokken van twee uur zonder pauze of taakwisseling. Het kan best zo zijn dat werknemers dat soort werk als ‘normaal’ zien en daardoor minder snel over hun arbeidsomstandigheden klagen, toch moeten werkgevers hun werknemers (blijven) wijzen op de risico’s.

Uit de afdelings-RI&E van 1999 bleek dat gestructureerde aandacht voor arbozaken ontbrak, dat de voorlichting onvoldoende was, dat er sprake van was dat een hoog werktempo, een slechte werkhouding en het klimaat aanleiding konden zijn tot klachten. Maar een plan van aanpak om de gesignaleerde knelpunten op te lossen of te verminderen is niet opgesteld. Daarmee is er gehandeld in strijd met artikel 5 Arbowet. Het hof is van oordeel dat de werkgever tekort is geschoten in zijn zorgverplichting. Het hoger beroep wordt verworpen.

 

Reageer op dit artikel