artikel

Thuiswerk nog blanco vel

Wetgeving

Auteur: Ton Bennink

 

Terwijl de sociale partners thuiswerk via de cao stimuleren na collectieve afspraken in de Stichting van de Arbeid, is er over arbeidsomstandigheden thuis en de handhaving van goede werkomstandigheden nog weinig bekend. Ook bij de grootste vakcentrale van het land. Woordvoerster Femke van Zijst van de FNV plukt her en der wat regeltjes over thuiswerken weg. “Het licht moet goed zijn, de stoel moet goed zitten, de werkgever en de werknemer moeten goede afspraken maken en de werkplek moet ‘RSI-bestendig’ zijn. De werknemer heeft recht op dezelfde faciliteiten als op kantoor en hij mag ook niet liegen over de manier waarop hij werkt. De werkgever ook niet trouwens. En de werkgever mag na toestemming van de werknemer de thuiswerkplek bezoeken. De werkgever en de werknemer zijn zelf verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden.”

 

Hoe vecht je als individuele werknemer tegen werkgevers die thuiswerken wel een goedkope oplossing vinden en het niet zo nauw nemen met arbeidsomstandigheden? Van Zijst: “Dat is zeker een punt. Tot nu toe hebben we alleen nog maar positieve ervaringen zoals bij Interpolis en Microsoft. Nu thuiswerken meer gestimuleerd wordt, moeten we misschien ook eens wat meer nadenken over bijvoorbeeld risico-inventarisaties.”

 

Ook de Arbeidsinspectie zit voorlopig even stil. Woordvoerster Magda de Vette: “Thuiswerk vormt geen groot risico. Nog geen twee procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkt twee of meer dagen vanuit huis. We krijgen ook zelden klachten. Bovendien hebben we het idee dat het minder belastend is dan regulier kantoorwerk.” Toch blijft de Arbeidsinspectie de ontwikkelingen nauwgezet volgen. “Het is een vrij nieuwe manier van werken en je weet van tevoren niet wat kan gebeuren. Misschien veranderen de omstandigheden wel zodanig dat bepaalde vormen van thuiswerk grote risico’s gaan opleveren. Dan kunnen we vrij snel voldoende inspectiecapaciteit vrijmaken.”

 

Artikel 3 van de Arbowet bepaalt dat de werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en daarbij een beleid voert dat gericht is op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Daarnaast geldt de ‘zorgplicht van de werkgever’ op grond van het Burgerlijk Wetboek. De werkgever heeft de zorg voor een veilige werkomgeving en de plicht om een goed werkgever te zijn. Ook is hij aansprakelijk voor een bedrijfsongeval of beroepsziekte.

Reageer op dit artikel