artikel

Zwanger? Altijd RAAK

Wetgeving

Auteur: Jeannette Paul

 

Arbomaatregelen voor zwangeren en vrouwen die borstvoeding geven zijn al jaren onder de maat. Dat moet anders. De Handreiking Arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid die in mei 2008 is verschenen, moet zorgen voor meer aandacht en betere bescherming. De handreiking is opgesteld in opdracht van de Commissie Begeleiding Arbocatalogi (CBA) van de Stichting van de Arbeid. De CBA wil hiermee de opstellers van arbocatalogi ondersteunen bij het maken van afspraken over zwangerschap in de arbocatalogus.

 

Vrouwen werken overal. De handreiking is dan ook relevant voor alle branches. Bij grotere bedrijven is het thema zwangerschap permanent zichtbaar. In het midden- en kleinbedrijf speelt het onderwerp om de paar jaar. Maar als een van de collega’s zwanger wordt, is de impact veelal groot.

De handreiking gaat over twee fasen:

  1. de werkneemster is zwanger en heeft dit gemeld aan haar werkgever;
  2. de werkneemster geeft borstvoeding/kolft en heeft dit gemeld aan haar werkgever.

Hiermee volgt de handreiking de definitie van zwangerschap en borstvoeding in de wet- en regelgeving (Arbobesluit, artikel 1.1). De handreiking is vooral bedoeld om de doelvoorschriften uit de Arbowet en het Arbobesluit te concretiseren met arbomaatregelen in de arbocatalogus.

 

Een goede bescherming in de zwangerschap en periode van borstvoeding start met een veilige en gezonde werkomgeving voor alle medewerkers. Toch kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn. De handreiking beschrijft hoe die vastgesteld kunnen worden. Dit is extra uitgewerkt in risicospecifieke modules voor vijf gevaren: lichamelijk zwaar werk, gevaarlijke stoffen, biologische agentia, werkstress en ploegendienst en nachtarbeid.

 

Het Arbobesluit beschrijft in artikel 1.42 de spelregels voor het nemen van de aanvullende maatregelen. In de handreiking is dit samengevat als het RAAK-principe. Dit kent vier stappen:

  1. Risico’s wegnemen binnen de eigen functie en de eigen werkplek;
  2. Aanpassen van het werk en/of aanpassen van de werk- en rusttijden;
  3. Ander werk;
  4. Keerpunt in de aanpak, namelijk het vrijstellen van werk.

 

Belangrijk is dat een volgende stap alleen genomen mag worden als een eerdere stap redelijkerwijs niet mogelijk is. Een vrouw heeft recht op toepassing van het RAAK-principe vanaf het moment dat zij haar zwangerschap of borstvoeding gemeld heeft.

Het toepassen van de handreiking maakt helder welke arbomaatregelen getroffen moeten worden in de zwangerschap en periode van borstvoeding. De handreiking is te downloaden via de website van de Stichting van de Arbeid onder de knop Project Arbocatalogus.

Reageer op dit artikel