artikel

“Als je zeurt, ben je een watje”

Wetgeving

Auteur: Ton Verheijen

 

“Als ik werk weiger of lastig ben, zet zo’n uitvoerder een kruisje achter mijn naam. Dan neemt hij een andere ZZP’er. Daar zit ik niet op te wachten. Ik wil dus niet met mijn naam in het artikel.” Sinds drie jaar werkt ‘Gregory Martina’ als ZZP’er voor zo’n vijf verschillende opdrachtgevers. Overal loopt hij tegen de harde cultuur aan: “Ze willen met zo weinig mogelijk personeel hun productie draaien. Uitproberen tot hoever ze kunnen gaan, is een soort sport geworden. Dat gebeurt bij alle bouwbedrijven. Als je zeurt, ben je een watje.” Martina vindt dat de bouwsector ‘menselijker’ moet worden en meer rekening moet houden met veiligheid.

 

Jan Laemers, bedrijfstakdirecteur Bouw van de Arbeidsinspectie, herkent de problematiek. De bouw is van oudsher een bedrijfstak met een machocultuur. “Als je naar veiligheid keek, werd je niet serieus genomen”, zegt Laemers. “Dat geldt net zo goed voor werknemers als voor ZZP’ers.” Nog steeds worden gevaarlijke situaties vaak veroorzaakt door cultuuraspecten: organisatie, menselijk gedrag en toezicht.

 

De Arbeidsinspectie stuurt dagelijks tachtig controleurs op pad om de arbeidsomstandigheden in de bouw te controleren. Ze richten zich niet specifiek op ZZP’ers. Die komen ze op de bouwplaats vanzelf tegen want het wemelt ervan. Meer dan eens blijkt dat er bij ZZP’ers misverstanden leven over de regels. Laemers: “De Arbowet geldt voor een groot deel ook voor hen. Alleen als het gaat om fysieke belasting, gelden er andere regels voor ZZP’ers. Werknemers in loondienst mogen in hun eentje niet te zwaar tillen. Ze bepalen zelf hoeveel. Wij geven trouwens wel aan dat dat niet verstandig is.”

 

Verbetering van de situatie voor ZZP’ers is nodig, vindt ook de organisatie Arbouw. Arbouw wordt gefinancierd door werkgevers en werknemers en niet door ZZP’ers. Toch heeft de organisatie wel degelijk belang bij een betere positie van ZZP’ers, stelt directeur Kees van Vliet: “Als ZZP’ers te veel risico’s nemen, heeft dat ook effect op bedrijven die hen inhuren en de werknemers in loondienst. Cru gezegd: als ZZP’ers zichzelf willen slopen, is dat hun eigen keuze, totdat ze onze leden in gevaar brengen.”

 

Arbouw probeert inmiddels bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om fysieke belasting en de Beleidsregel Tillen voor ZZP’ers in de Arbowet te krijgen. Het ministerie stemt vooralsnog niet in. Door de huidige wetgeving en het SER-advies is er namelijk geen ruimte om fysieke belasting op ZZP’ers van toepassing te krijgen.

FNV ZBo wil net als Arbouw geen uitzonderingspositie voor ZZP’ers in de Arbowet. Andere partijen, zoals VNO-NCW, willen echter niets weten van ‘gelijktrekken’ van de wet. Op meer regels en administratieve verplichtingen zit VNO-NCW niet te wachten.

Reageer op dit artikel