artikel

Normbesef

Wetgeving

Echte zelfstandigen vallen slechts in beperkte mate onder de werking van de Arbowet. Welke bepalingen uit de Arbowet ook op zelfstandigen van toepassing zijn, is te lezen in hoofdstuk 9 van het Arbobesluit. Voor zover er met betrekking tot die bepalingen normen zijn vastgelegd in een arbocatalogus, gelden die ook voor zelfstandigen die in die sector werken. De arbocatalogus reikt immers het handhavingskader aan van de Arbeidsinspectie.

Reageer op dit artikel