artikel

Vier hoog opgestapeld

Wetgeving

De officier van justitie gaat over tot vervolging van de werkgever. Hij is van mening dat de isolatieplaten niet volgens de voorschriften van de leverancier gestapeld waren. Ook was er geen schriftelijk risico-inventarisatie en -evaluatieplan. De rechtbank stelt voorop dat de werkgever heeft erkend dat het slachtoffer bij hem werkzaam was voor de bouw van de hal.

Dit betekent dat het slachtoffer werknemer is in de zin van art. 1 Arbowet en dat de werkgever daarmee verantwoordelijk is voor de naleving van de arbowetgeving.

 

De werkgever wordt verweten dat hij het slachtoffer in een gevaarlijke situatie heeft gebracht door pakken isolatiemateriaal vierhoog te stapelen. Volgens het productblad van de fabrikant mochten deze pakken slechts tweehoog gestapeld worden. Maar uit niets blijkt dat deze instructie moet worden gezien als veiligheidsvoorschrift. Ook kon de werkgever niet weten – of had moeten weten – dat het vierhoog stapelen van pakken isolatieplaten, zoals dat op het bouwterrein werd gedaan, gevaar opleverde. Uit foto’s van de verdediging blijkt dat de isolatieplaten door de fabrikant en transporteur op hun eigen bedrijfsterrein ook vierhoog werden gestapeld.

 

Omdat de werkgever ook anderszins geen verwijt is te maken van onvoldoende zorg voor een veilige arbeidsplaats, wordt hij vrijgesproken van het in gevaar brengen van derden.

 

 

 

 

Reageer op dit artikel