artikel

Dovemansoren

Wetgeving

De Arbeidsomstandighedenwet biedt geen aanknopingspunten voor dit probleem. De werkgever is gehouden de werkplek en de werkmethoden aan te passen aan de persoonlijke eigenschappen/handicaps van de werknemer (artikel 3 en 4 Arbowet). Hij is echter niet verplicht om hulpmiddelen zoals een gehoorapparaat ter beschikking te stellen. Dit is meer een zaak vanuit de reguliere gezondheidszorg. Een mogelijkheid is om de medewerker naar de bedrijfsarts te sturen om te kijken of er toch een medische indicatie kan komen, eventueel in samenwerking met de huisarts. Daarnaast kun je natuurlijk als bedrijf beslissen om een bijdrage te leveren als dat het functioneren van de medewerker ten goede komt.

Reageer op dit artikel