artikel

Stof tot nadenken

Wetgeving

De werkgever heeft vergaande verplichtingen naar een werknemer toe. Hij moet op grond van artikel 3 Arbowet de arbeidsomstandigheden aanpassen aan de persoonlijke eigenschappen van de werknemer. Het is dan ook zaak om het advies van de bedrijfsarts zoveel mogelijk op te volgen. Het is daarom raadzaam met de bedrijfsarts in gesprek te gaan om samen te bekijken hoe in de concrete situatie vorm te geven is aan een acceptabele werkplek. Het advies ‘werkplek aanpassen’ alleen is nog wat te algemeen.

Reageer op dit artikel