artikel

Training

Wetgeving

Hoe gevaarlijker de werkzaamheden hoe vaker en meer medewerkers getraind moeten worden. Denk hierbij ook aan nieuwe medewerkers.

 

BHV-ers bijvoorbeeld dienen jaarlijks getraind te worden. In de arbowet staat niet hoe vaak getraind dient te worden. De deskundigheid wordt overgelaten aan een preventiemedewerker of een externe adviseur. Deze gegevens dienen in de risicoinventarisatie opgenomen te worden.

Reageer op dit artikel